Raporty bieżące

RB 18/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2014 roku

01.07.2014

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 18/2014
Data: 01.07.2014
Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2014 roku przez GK LPP SA przekroczyły 404 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2013 roku o około 17%.
Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 59% i była równa marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2014 roku wyniosła ok. 2.128 mln zł. Przychody te były wyższe o 22% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb18-14 14-07-01 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2014 roku