Raporty bieżące

RB 25/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2014 roku

01.09.2014

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 25/2014
Data: 2014-09-01

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 420 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2013 roku o około 20%.
Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 59% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od marży zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2014 roku wyniosła ok. 2.966 mln zł. Przychody te były wyższe o 21% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb25-14 14-09-01 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w sierpniu 2014 roku.pdf