Nasze władze

Władze spółki

Władze LPP to: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.