Zakresy emisji

02.2021-
01.2022 [t CO2e]
02.2022-
01.2023 [t CO2e]
02.2023-
01.2024 [t CO2e]

Zakres 1 (Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (t CO2 e))

4420.6713762.353 586.76

Zakres 2 (Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (market-based) (t CO2 e))

10267.117827.651723.80

Zakres 2 (Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (location-based) (t CO2 e))

11949.9312734.2810812.30

Zakres 3 (Pozostałe pośrednie emisje gazów cieplarnianych (t CO2 e))

2865952.622460049.672786871.28

Kategorie emisji

Kat. 1 Zakupione towary i usługi

1892769.21605129.291902729.39

Kat. 2 Dobra inwestycyjne

197454.69198798.33182852.12

Kat. 3 Emisje związane ze zużywaniem energii i paliw (nieujęte w zakresach 1 i 2)

3555.635777.881179.38

Kat. 4 Transport i dystrybucja zakupionych produktów

157610.94132480.70193459.06

Kat. 5 Odpady generowane podczas działalności

385.1400.13470.72

Kat. 6 Podróże służbowe

2390.093062.984146.30

Kat. 7 Transport pracowników do pracy

16319.1716891.824793.64

Kat. 8 Aktywa wzięte w najem

388443.36250730163847.22

Kat. 9 Transport i dystrybucja sprzedanych produktów

26212.3328959.6228087.24

Kat. 10 Przetwarzanie sprzedanych produktów

0.000.000.00

Kat. 11 Użytkowanie sprzedanych produktów

146559.2171358.99228058.33

Kat. 12 Utylizacja sprzedanych produktów

32969.3645179.3356501.41

Kat. 13 Aktywa oddane w najem

0.000.000.00

Kat. 14 Franczyzy

1283.551280.54746.47

Kat. 15 Inwestycje

0.000.000.00

Suma (Zakres 1. 2 oraz 3)

2892590.332494373.952802994.14