Zakresy emisji

2021/22 [t CO2e]2022/23 [t CO2e]

Zakres 1

4420.6713762.35

Zakres 2

10267.117827.65

Zakres 3

2865952.622631555.83

Kategorie emisji

Kat. 1 Zakupione towary i usługi

1892769.21705738.53

Kat. 2 Dobra inwestycyjne

197454.69198798.33

Kat. 3 Emisje związane ze zużywaniem energii i paliw (nieujęte w zakresach 1 i 2)

3555.635777.88

Kat. 4 Transport i dystrybucja zakupionych produktów

157610.94176198.81

Kat. 5 Odpady generowane podczas działalności

385.1400.13

Kat. 6 Podróże służbowe

2390.093062.98

Kat. 7 Transport pracowników do pracy

16319.1716891.8

Kat. 8 Aktywa wzięte w najem

388443.36277908.89

Kat. 9 Transport i dystrybucja sprzedanych produktów

26212.3328959.62

Kat. 10 Przetwarzanie sprzedanych produktów

00

Kat. 11 Użytkowanie sprzedanych produktów

146559.2171358.99

Kat. 12 Utylizacja sprzedanych produktów

32969.3645179.33

Kat. 13 Aktywa oddane w najem

00

Kat. 14 Franczyzy

1283.551280.54

Kat. 15 Inwestycje

00

Suma (Zakres 1. 2 oraz 3)

2880640.392653145.82