Rok podatkowy 2015

W 2015 roku suma zapłaconych przez LPP podatków w Polsce przekroczyła ponad 658 mln złotych. Taki wynik był możliwy dzięki staraniom i zaangażowaniu, które włożyliśmy w rozwój firmy nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

W 2015 roku LPP otworzyło swoją działalność na nowych rynkach zagranicznych. Rozpoczęliśmy sprzedaż naszych produktów między innymi w Egipcie i Katarze. Takie działania przełożyły się na ogólny wzrost Spółki, co z kolei przyczyniło się do zapłacenia wyższych podatków w Polsce. LPP dzięki temu w realny sposób wspiera krajową gospodarkę.

Stawiamy na ciągły rozwój i nie planujemy zwalniać tempa. Nasz dalszy wzrost pozwoli nam na to, by wpłacane do polskiego budżetu przez LPP podatki w kolejnych latach były jeszcze wyższe.

To, jak wysokie podatki LPP zapłaciło w Polsce w 2015 roku, ukazuje poniższa tabela. Rozpisane są w niej poszczególne rodzaje zobowiązań podatkowych naszej Spółki. Wszystkie podatki zostały zsumowane, aby ukazać całkowity wkład LPP do budżet państwa w tym okresie.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku

Rok podatkowy

2015

Podatek VAT

412 945

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

44 401

Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych

b.d.

Podatek od sprzedaży detalicznej PSD

b.d.

Cło

149 204

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

16 871

PFRON

118

ZUS łącznie

32 303

Podatek od nieruchomości

2 954

Podatek od środków transportowych

3

Razem [tys. zł.]

658 799

 

Analiza danych

W 2015 roku łączna suma podatków LPP zapłaconych w Polsce wyniosła ponad 658 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się różne daniny oraz podatki. Najwyższa suma wpłynęła do budżetu państwa z tytułu VAT-u, który wyniósł ponad 412 mln złotych. Cło związane z coraz większym eksportem towarów na rynki zagraniczne wyniosło blisko 150 mln złotych. Z kolei podatek CIT opłacony przez LPP w 2015 roku wyniósł 44 mln złotych.

Nasze zobowiązania wobec budżetu to nie tylko podatki, ale także składki pracowników i pracodawcy, czyli ZUS. Wynikają one między innymi ze wzrostu zatrudnienia w LPP. Łączna wysokość wszystkich składek ZUS w 2015 roku wyniosła ponad 32 mln złotych.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku (w tys. zł.)

Wykres - podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku (w tys. zł.)