NASZYMI DZIAŁANIAMI
STALE WSPIERAMY POLSKĄ
GOSPODARKĘ
0mld

PLN wpłaciliśmy
do budżetu państwa
w 2022 R.

0mld

PLN to suma inwestycji
dokonanych w roku
obrotowym 2022/23.

LPP S.A.Zrównoważony rozwójWkład LPP w polską gospodarkę – Podatki

WKŁAD LPP W GOSPODARKĘ
- PODATKI

Rozpoznawalność naszych brandów odzieżowych na arenie międzynarodowej rośnie.
Równolegle stale pielęgnujemy polskie korzenie naszej firmy i wspieramy rodzimą gospodarkę, płacąc tutaj podatki.
W ten sposób od lat zasilamy krajowy budżet.

lppsa wkład w gospodarke podatki krajowa 900x600px reqtangle

WPŁYW NA KRAJOWĄ GOSPODARKĘ


Dążymy do rozwoju naszego przedsiębiorstwa w sposób odpowiedzialny na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest właśnie troska o krajową gospodarkę i odprowadzanie na jej rzecz podatków.

W LPP to dla nas naturalne, ponieważ firma powstała w Polsce, to tutaj tworzymy projekty kolekcji naszych marek i tu zapadają strategiczne decyzje dotyczące spółki. W kraju mamy też rozbudowane struktury odpowiedzialne m.in. za dystrybucję i IT.

Poza płaceniem podatków w Polsce, LPP przyczynia się do rozwoju rodzimej gospodarki także jako pracodawca, zatrudniając dziś w Polsce przeszło 16 tys. pracowników (a na świecie łącznie ponad 29 tys. osób). Dbamy też o dobre relacje z otoczeniem, współpracując ze szkołami wyższymi i organizacjami społecznymi. W ten sposób zyskujemy pozytywny wpływ na sferę społeczno-gospodarczą kraju, a w tym na społeczności lokalne.

lppsa wkład w gospodarke podatki export 900x600px reqtangle

LPP NAPĘDZA POLSKI EKSPORT


Jedną z kluczowych gałęzi naszej działalności, która pozwalają nam wspierać polską gospodarkę na dużą skalę, jest eksport. LPP konsekwentnie realizuje strategię globalnego rozwoju. Nasze marki w 2022 roku były już dostępne na 39 rynkach – w krajach Europy i Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

Wartość naszego eksportu w 2022 roku wyniosła przeszło 9 mld złotych. Podatki i cła również płacimy w Polsce, dzięki czemu zasilamy budżet państwa setkami tysięcy złotych.

W ten sposób bezpośrednio przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego naszego kraju, a ponadto zwiększając naszą obecność na zagranicznych rynkach, promujemy polską myśl twórczą na arenie międzynarodowej. Są to działania, z których jesteśmy szczególnie dumni.

JESTEŚMY JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH PODATNIKÓW W KRAJU I NAJWIĘKSZYM NA POLSKIM WYBRZEŻU

Dzięki naszym sukcesom w Polsce i za granicą w 2022 roku zasililiśmy rodzimy budżet kwotą ponad 1,7 mld złotych z tytułu różnego rodzaju danin, a przede wszystkim z podatków – LPP z tytułu samego CIT-u wpłaciło do państwowej kasy ponad 183 mln złotych.

Jesteśmy ujęci w zestawieniu Ministerstwa Finansów top 30 płatników CITU-u za 2019 rok. Poza obecnością w ścisłej czołówce w skali kraju, jesteśmy i na pierwszej pozycji wśród firm działających na polskim Wybrzeżu. LPP to największa, prywatna firma z siedzibą w Trójmieście, która rozlicza swoje podatki w Polsce.

lppsa wkład w gospodarke podatki ostatnie lata 900x600px reqtangle

PODATKI LPP ODPROWADZANE W OSTATNICH LATACH


Suma podatków, które LPP wpłaca do budżetu państwa sukcesywnie rośnie r/r (jedynie w roku 2020 uległa spadkowi za sprawą wybuchu pandemii i znacznego zmniejszenia wpływów Grupy). W 2022 roku przekroczyła ona 1,7 mld zł (dane przed złożeniem deklaracji podatkowej).

W ubiegłych latach widoczne były także wzrosty we wpłatach wynikających z poszczególnych zobowiązań czy rodzajów odprowadzanych podatków. LPP w 2017 roku zapłaciło 41,7 mln złotych CIT-u, a dla porównania w 2022 roku – już przeszło 183 mln złotych. Z tytułu cła natomiast w 2017 roku wpłaciliśmy do budżetu państwa prawie 158 mln złotych, a pięć lata później ponad 270 mln złotych. Ten wzrost wynika z docierania z naszymi produktami na coraz liczniejsze rynki zagraniczne. Z upływem lat rośnie też skala naszych podatków od nieruchomości – w 2017 roku wyniosły one około 3,6 mln złotych, a w 2022 roku już przeszło 7,4 mln złotych.

Prowadzimy transparentną politykę podatkową. Rzetelnie wypełniamy swoje zobowiązania wobec państwa i co roku wydajemy oficjalny raport, który przedstawia dokładne informacje na temat odprowadzanych do krajowego budżetu sum wynikających z naszej działalności zarówno na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej.

OD 2016 ROKU WPŁACILIŚMY DO BUDŻETU PAŃSTWA ŁĄCZNIE 7,7 MLD PLN

2016 2017 2018 01.2019/
01.2020
02.2020/
01.2021
02.2021/
01.2022
02.2022/
01.2023
Podatek VAT 488 056 529 929 613 318 604 754 457 190 761 231 895 713
Podatek VAT sklep e-commerce UE b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* 33 056
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 5 692 41 703 149 611 107 893 40 458 360 180 183 927
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych b.d.* b.d.* 10 598 26 138 50 945 31 528 0
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* 38 024 53 599
Cło 143 259 157 869 131 232 239 961 115 953 202 426 270 662
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 14 256 18 994 20 275 24 459 19 656 31 831 35 755
PFRON 345 590 696 945 880 5 022 7 143
ZUS łącznie 45 209 60 373 70 570 88 925 64 267 153 603 223 224
Podatek od nieruchomości 3 225 3 607 3 791 4 578 4 919 6 018 7 466
Podatek od środków transportowych 3 3 3 4 2 2 1
Razem [tys. zł.] 700 045 813 068 1 000 094 1 097 657 754 270 1 589 865 1 710 546

Dane za 2022 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2023 po złożeniu deklaracji podatkowej.
Dane za 2018, 2019, 2020 i 2021 zostały skorygowane do kwot z deklaracji podatkowej.
b.d.* – Podatek CFC został wprowadzony od 2018 roku.
Podatek PSD został wprowadzony od 2021 roku.
Podatek VAT e-commerce UE został wprowadzony od 2021 roku.

WKŁAD W GOSPODARKĘ:
LPP VS. INNE FIRMY W POLSCE

lppsa wkład w gospodarke podatki  ostatnie lata 900x600px reqtangle

W LPP doskonale rozumiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na polskich przedsiębiorcach w kwestii zasilania rodzimej gospodarki m.in. poprzez wpływy płynące od nas do budżetu państwa. Chcemy realnie ją wspierać, co też robimy dzięki rosnącemu znaczeniu naszej spółki również na zagranicznych rynkach.

LPP znalazło się w zestawieniu 30 największych płatników podatku CIT w Polsce za 2019 rok. Firmy, które wyprzedzają nas w tym rankingu, to przede wszystkim banki i przedsiębiorstwa, które działają w szeroko pojętej branży finansowej. Wśród przedstawicieli sektora handlowego znajdujemy się w ścisłej czołówce firm, które odprowadzają swoje podatki w Polsce.

Wierność wieloletniej tradycji jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też rozwijając swoją działalność, pamiętamy jednocześnie o tym, aby podatki spółki LPP rozliczać w kraju, w którym skoncentrowana jest nasza działalność, czyli w Polsce. Świadomość, że należymy do grona największych płatników CIT w kraju, sprawia że jesteśmy jeszcze bardziej dumni z naszych działań.

Poprzednie lata podatkowe - dane szczegółowe

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2022/23 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport