Rok podatkowy 2017

Choć coraz intensywniej działamy na rynkach międzynarodowych i nasze brandy są na nich coraz bardziej rozpoznawalne, nie zapominamy o naszych korzeniach. Cały czas to w Polsce zapadają wszystkie kluczowe dla Spółki decyzje, a także to tu powstają projekty naszych ubrań i akcesoriów. To więc dla nas oczywiste, że firma LPP podatki płaci w Polsce.

W 2017 roku dzięki podatkom LPP zasiliło budżet państwa już po raz kolejny. I tym razem łączna kwota wpływów przewyższyła wynik ubiegłoroczny. Jako polska firma rodzinna jesteśmy z tego niezwykle dumni.

Cieszymy się, że wraz z rozwojem naszej Spółki przyczyniamy się też pośrednio do rozwoju naszego kraju dzięki zasilaniu jego budżetu różnymi daninami i podatkami. LPP chce kontynuować ten postęp i dalej wspierać Polską gospodarkę.

Poniższa tabela obrazuje nasz rok podatkowy 2017. Można w niej znaleźć szczegółowe dane odnoszące się do kwot poszczególnych zobowiązań.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku

Rok podatkowy

2017

Podatek VAT

529 929

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

41 703

Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych

b.d.

Podatek od sprzedaży detalicznej PSD

b.d.

Cło

157 869

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

18 994

PFRON

590

ZUS łącznie

60 373

Podatek od nieruchomości

3 607

Podatek od środków transportowych

3

Razem [tys. zł.]

813 068

 

Analiza danych

W 2017 roku w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z różnych danin i podatków LPP wpłaciło do budżetu państwa łącznie 813 mln złotych. Na tę kwotę w większości składał się VAT, tytułem którego zapłaciliśmy blisko 530 mln złotych. Drugą co do wielkości pozycją było cło, które wyniosło ponad 157 mln złotych.

Ważnymi składowymi, którymi LPP zasiliło w 2017 roku budżet Polski, były też ZUS i CIT. Na te podatki LPP przeznaczyło kolejno ponad 60 mln złotych oraz przeszło 41 mln zł. Z tytułu PIT-u zapłaciliśmy natomiast blisko 19 mln złotych, a w związku z podatkiem od nieruchomości – ponad 3,6 mln złotych.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku (w tys. zł.)

Wykres - podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku (w tys. zł.)