Rok podatkowy 2019

Z roku na rok nasze wpływy podatkowe rosną. Jest to wynikiem m.in. długofalowej strategii rozwoju Spółki nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Pomimo zwiększającej się rozpoznawalności naszych brandów na zagranicznych rynkach, LPP podatki płaci w Polsce.

W 2019 r. sporo energii poświęciliśmy na rozbudowę naszej sieci sprzedaży – nie tylko tej tradycyjnej, ale i internetowej. Zadebiutowaliśmy z naszymi salonami na dwóch nowych rynkach i obecnie stacjonarnie oraz online nasze produkty są dostępne już w 38 krajach.

W krajach, w których dostępne są nasze kolekcje, obserwujemy coraz silniejszą konkurencję, a także rosnące oczekiwania klientów. Cieszy nas bardzo, że pomimo dynamicznych zmian na rynku nasze marki generują przychody, które przekładają się na konkretny wkład w polską gospodarkę. Płacąc w naszym kraju podatki, LPP realnie ją wspiera.

Poniżej przedstawiamy zestawienie danych pokazujących poszczególne wpływy od nas do budżetu państwa. Tabela obrazuje kwoty odnoszące się do roku obrotowego 2019 (liczonego od 01.2019 do 01.2020).

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2019 roku

Rok podatkowy

01.2019/ 01.2020

Podatek VAT

604 754

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

107 893

Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych

26 138

Podatek od sprzedaży detalicznej PSD

b.d.

Cło

239 961

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

24 459

PFRON

945

ZUS łącznie

88 925

Podatek od nieruchomości

4 578

Podatek od środków transportowych

4

Razem [tys. zł.]

1 097 657

 

Analiza danych

W roku podatkowym 2019 (liczonym do stycznia 2020 r.) tytułem różnych danin i przede wszystkim podatków LPP zasiliło krajowy budżet kwotą przekraczającą 1 miliard złotych (1 097 657 tys. złotych). To rekordowy wynik w historii firmy.

Największą pozycją jest VAT, w ramach którego wpłaciliśmy 605 mln złotych. Nasz CIT ukształtował się na poziomie niemal 108 mln złotych, a prawie 240 mln złotych trafiło od naszej spółki do krajowej kasy z tytułu cła. Ważną pozycją jest też ZUS pracowniczy, na który przeznaczyliśmy niemal 89 mln złotych. Firma LPP podatek od nieruchomości opłaciła natomiast w wysokości ponad 4,5 mln złotych.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2019 roku (w tys. zł.)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2019 roku (w tys. zł.)