Rok podatkowy 2020

Sytuacja gospodarcza na całym świecie uległa znacznemu pogorszeniu ze względu na panującą pandemię. Mimo to, nasza firma rodzinna z Gdańska dokładała wszelkich starań, aby miniony rok zakończyć z wysokim wkładem podatkowym do budżetu państwa. Choć nasze brandy są obecnie rozpoznawalne w wielu krajach na świecie, LPP to polska firma odzieżowa i dlatego nasze podatki płacimy właśnie w Polsce.

Pomimo pandemii rok 2020/21 zakończyliśmy z wynikami, które pozwoliły nam na wysoki wkład do budżetu państwa z podatków. LPP sprawiło, że było to możliwe między innymi dzięki szybkiemu reagowaniu na zmiany gospodarcze na świecie oraz skrupulatnemu wdrażaniu strategii rozwoju spółki.

Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia podatki LPP za 2020/21 rok. Uwzględniona została w niej nie tylko łączna kwota podatków spółki – całość jest podzielona tak, aby w przejrzysty sposób ukazać wysokość wpływów z konkretnych zobowiązań.

Tabela uwzględnia kwoty dotyczące roku obrotowego 2020/21, czyli za okres od 02.2020 do 01.2021.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020 roku

Rok podatkowy

2020

Podatek VAT

457 190

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

40 458

Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych

50 945

Podatek od sprzedaży detalicznej PSD

b.d.

Cło

115 953

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

19 656

PFRON

880

ZUS łącznie

64 267

Podatek od nieruchomości

4 919

Podatek od środków transportowych

2

Razem [tys. PLN.]

754 270

Dane za 2020 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2021 po złożeniu deklaracji podatkowej.

 

Analiza danych

Wkład LPP przekazany do budżetu państwa w 2020/21 roku przekroczył łącznie sumę 754 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się różne zobowiązania i daniny, a także podatki. LPP wpłaciło aż 457 mln złotych z tytułu VAT-u – to najwyższa kwota wśród wszystkich zobowiązań podatkowych firmy za ten okres.

Z tytułu innych zobowiązań podatki LPP również utrzymały się na bardzo wysokim poziomie. W minionym roku firma odprowadziła do skarbu państwa ponad 64 mln złotych w ramach składek ZUS, a CIT przekroczył 40 mln złotych. Cło związane z międzynarodową działalnością gdańskiej firmy to natomiast kwota prawie 116 mln złotych, a podatek od nieruchomości spółki – prawie 5 mln złotych.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020 (w tys. PLN)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020/21 roku (w tys. zł.)