Rok podatkowy 2021

Z powodu trwającej pandemii miniony rok wiązał się ze znacznym spowolnieniem gospodarczym w Polsce i na świecie. Było ono spowodowane między innymi wprowadzanymi obostrzeniami, co dotknęło w dużym stopniu branżę usługowo-handlową. Mimo to nasza rodzinna firma z Gdańska dokładała wszelkich starań, aby zakończyć ten rok z dobrym wynikiem i zagwarantować swoim pracownikom stabilne zatrudnienie.

Odpowiednie decyzje biznesowe, elastyczność oraz szybkie i umiejętne przystosowywanie się do zmiennych i przede wszystkim trudnych warunków gospodarczych pozwoliły nam na dalsze skuteczne realizowanie strategii rozwoju spółki LPP. Przełożyło się to wszystko także na nasze zyski, a tym samym na znaczną sumę z podatków, którą przekazaliśmy do budżetu państwa. LPP to polska firma odzieżowa, w której mimo ciągłej ekspansji i dynamicznego rozwoju pamiętamy o korzeniach – dlatego podatki płacimy w Polsce.

W poniższej tabeli przedstawiamy informacje o tym, jakie podatki LPP wpłaciło do polskiego budżetu za rok 2021/22. Uwzględniona została w niej nie tylko suma, jaką łącznie dały podatki LPP – całość została podzielona w przejrzysty i czytelny sposób, aby każdy mógł zapoznać się ze szczegółami na temat wysokości naszych poszczególnych zobowiązań.

Tabela uwzględnia kwoty dotyczące roku obrotowego 2021/22, czyli za okres od 02.2021 do 01.2022 r.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2021

Rok podatkowy

2021

Podatek VAT

761 231

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

360 180

Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych

31 528

Podatek od sprzedaży detalicznej PSD

38 024

Cło

202 426

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

31 831

PFRON

5 022

ZUS łącznie

153 603

Podatek od nieruchomości

6 018

Podatek od środków transportowych

2

Razem [tys. PLN.]

1 589 865

Dane za 2021 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2022 po złożeniu deklaracji podatkowej.

 

Analiza danych

Łączna suma wpływów z podatków LPP do polskiego budżetu w roku rozliczeniowym 2021/22 wyniosła ponad 1,5 mld złotych. Kwota ta składa się z różnych rodzajów podatków i danin oraz wszelkich innych naszych zobowiązań, które zostały przez nas przekazane do krajowego budżetu.

Podatek VAT zapłacony przez LPP był najwyższym zobowiązaniem za ten okres i wynosił ponad 761 mln złotych. Kolejną ważną składową wszystkich wpływów ze strony naszej rodzinnej firmy odzieżowej do budżetu państwa był podatek CIT, który przekroczył 360 mln złotych, oraz cło, które wyniosło ponad 202 mln złotych.

W opisywanym okresie podatkowym LPP zasiliło także państwową kasę ponad 5 022 tyś. złotych w ramach składek ZUS. Podatek CFC przekroczył 31 mln złotych, a podatek od sprzedaży detalicznej PSD wyniósł ponad 38 mln złotych.

Wysokie sumy na rzecz skarbu państwa LPP wpłaciło również z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – ponad 31 mln złotych) oraz podatków od nieruchomości (ponad 6 mln złotych).

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2021 (w tys. PLN)

Wykres - Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2021/22 roku (w tys. zł.)