Rok podatkowy 2022

Miniony rok w związku z niepewną sytuacją społeczno-gospodarczą na świecie wiązał się ze spowolnieniem w wielu branżach. Nasza rodzinna firma z Gdańska i w tym czasie nie zrezygnowała jednak z rozwoju. Kontynuowała inwestycje w IT i logistykę, umacniając swoje omnichannelowe podejście do biznesu. Zadebiutowała też na kolejnych rynkach. Wszystko to sprawiło, że odprowadzone do krajowej kasy przez LPP podatki osiągnęły w roku obrotowym 2022/23 rekordową kwotę.

To kolejny rok potwierdzający, jak ważne jest podejmowanie odważnych decyzji biznesowych adekwatnych do zmiennych i trudnych warunków rynkowych. Zmuszeni byliśmy zmodyfikować naszą strategię zagranicznego rozwoju i kierunek ekspansji poza krajem. Mierzyliśmy się również m.in. z kształtującymi się na nowo zwyczajami zakupowymi konsumentów.

Ponad 30-letnie doświadczenie naszej spółki połączone ze zrozumieniem potrzeby elastycznego podejścia i poszukiwania rozwiązań najlepiej odpowiadających nowym okolicznościom sprawdziło się i tym razem. Dzięki temu to już kolejny rok, w którym mogliśmy solidnie zasilić rodzimą gospodarkę.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące kwot odprowadzonych przez LPP podatków i innych danin w roku obrotowym 2022/23, a więc w okresie 02.2023 r. do 01.2023 r.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2022 roku

Rok podatkowy

2022

Podatek VAT

895 713

Podatek VAT sklep e-commerce UE

33 056

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

183 927

Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych

0

Podatek od sprzedaży detalicznej PSD

53 599

Cło

270 662

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

35 755

PFRON

7 143

ZUS łącznie

223 224

Podatek od nieruchomości

7 466

Podatek od środków transportowych

1

Razem [tys. zł.]

1 710 546

Dane za 2022 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2023 po złożeniu deklaracji podatkowej.

 

Analiza danych

Łączna kwota wpływów do budżetu państwa ze strony LPP osiągnęła w roku obrotowym 2022/23 rekordowy wynik ponad 1,7 mld złotych. Na tę sumę składają się nie tylko podatki, ale i wszelkie inne zobowiązania, tytułem których spółka odprowadzała środki do krajowej kasy.

Największą składową zobowiązań opłaconych w tym okresie był VAT, w związku z którym LPP zapłaciło niemal 896 mln złotych. Kolejny istotny element to cło w wysokości ponad 270 mln złotych.

Tytułem ZUS-u natomiast do krajowej kasy trafiło od LPP 223 mln złotych, a CIT-u niemal 184 mln zł. Opłacony przez LPP podatek od sprzedaży detalicznej przekroczył za to kwotę 53 mln złotych.

Istotnymi sumami zasilającymi polską gospodarkę były też odprowadzone przez LPP: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – ponad 35 mln złotych), VAT w związku z transakcjami w sklepach e-commerce w Unii Europejskiej (ponad 33 mln złotych), a także podatek od nieruchomości oraz PFRON (w obu tych przypadkach kwota przekroczyła 7 mln złotych).

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2022 roku (w tys. PLN)

Wykres - podatki wpłacone do budżetu państwa w 2022/23 roku (w tys. zł.)