Rok podatkowy 2023

To kolejny rok stawiający wyzwania przed światem biznesu. Widoczne było dalsze spowolnienie w wielu sektorach, w związku z wciąż niepewną sytuacją społeczno-gospodarczą. Takie otoczenie rynkowe wymaga od firm konsekwentnej dyscypliny kosztowej. Oczywiście nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z inwestycji. Rozwój zarówno na rodzimym, jak i zagranicznych rynkach pozwolił nam na dalsze solidne zasilanie krajowej gospodarki. Łączna kwota odprowadzonych przez LPP podatków i innych danin osiągnęła rekordowy wynik. Jak tego dokonaliśmy?

W 2023 roku wdrażaliśmy kolejne nowe rozwiązania usprawniające nasze funkcjonowanie szczególnie w zakresie IT oraz logistyki. Postawiliśmy m.in. na m-commerce, wzmacniając potencjał rozwoju naszych marek w kanale online.

Dla LPP był to także czas rozwoju w Europie Południowej i Zachodniej. Otworzyliśmy kolejne salony naszych marek w Wielkiej Brytanii. Zadebiutowaliśmy też w stolicy mody – Mediolanie. Eksport nadal był silną gałęzią dochodów spółki. Jego skala równocześnie pozwalała nam dalsze promowanie polskiej kreatywności na arenie międzynarodowej. Cały czas pamiętaliśmy jednak o naszych korzeniach, realnie zasilając nasz krajowy budżet.

W poniższej tabeli przedstawiamy wpłacone przez LPP podatki i inne daniny – dane odnoszą się do roku obrotowego 2023.

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2023 roku

Rok podatkowy

2023

Podatek VAT

1 069 832

Podatek VAT oddziały zagranica Rumunia i Słowacja

44 313

Podatek VAT sklep e-commerce UE

29 679

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

329 237

Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych

0

Podatek od sprzedaży detalicznej PSD

59 292

Cło

214 942

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

41 668

PFRON

7 092

ZUS łącznie

243 627

Podatek od nieruchomości

8 187

Podatek od środków transportowych

0

Razem [tys. zł.]

2 047 869

Dane za 2023 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2024 po złożeniu deklaracji podatkowej.

 

Analiza danych

Łączna kwota, którą nasza spółka odprowadziła w 2023 roku do krajowej kasy, o 20% przewyższyła wynik z 2022 roku. Osiągnęła tym samym rekordowy poziom. Wpłacone przez LPP podatki i opłaty wynikające ze wszelkich innych zobowiązań wobec krajowej kasy złożyły się na sumę niemal 2,1 mld złotych.

Ponad 1,1 mld złotych z tej kwoty stanowił VAT – to największa składowa łącznej sumy. Na drugim miejscu uplasował się podatek dochodowy od osób prawnych – CIT, który wyniósł 329 mln złotych.

Istotnymi pozycjami w strukturze wpływów do budżetu państwa były również: ZUS (244 mln złotych) i cło (niemal 215 mln złotych) opłacone przez LPP. Podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł natomiast prawie 60 mln złotych.

Nową pozycją dla spółki w zestawieniu jej wpłat do krajowego budżetu był VAT związany z funkcjonowaniem oddziałów w Rumunii i Słowacji – wyniósł on prawie 45 mln zł. Nieco mniej, bo niemal 42 mln złotych, LPP wpłaciło tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT. Dalej w strukturze sum odprowadzonych przez firmę do polskiej kasy znalazły się: VAT ze sklepów e-commerce w Unii Europejskiej (prawie 30 mln złotych), podatek od nieruchomości (ponad 8 mln złotych) oraz PFRON (ponad 7 mln złotych).

 

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2023 roku (w tys. PLN)