Ochrona zdrowia

 

Niebieskie Trampki z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Niebieskie Trampki to projekt Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, którego celem jest zapobieganiem samobójstwom dzieci i młodzieży. We współpracy z miastem Gdańsk, galerią Metropolia I FOSĄ uruchomiliśmy klub “Niebieskie Trampki w Metropolii”, gdzie nastolatkowie mogą uzyskać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także kreatywnie spędzić czas wolny pod fachową opieką specjalistów. Miejsce zostało całkowicie sfinansowane przez Fundację LPP, która od 2022 roku jest stałym partnerem programu, zapoczątkowanego przez otwarcie pierwszej takiej placówki w gdańskim FORUM.

Dodatkowo corocznie wspieramy koncert z okazji pierwszego dnia wiosny “Niebieskie Trampki – kroki ku życiu”, podczas którego młodzież może wziąć udział w warsztatach kreatywnych oraz porozmawiać z psychologami. W 2023 roku zostaliśmy również partnerem kampanii społecznej “Sit and Talk”, skierowanej do nastolatków i ich rodziców w zakresie prewencji zachowań autoagresnych i samobójczych.

 

Mikołajki i Dzień Dziecka w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Pracownicy i pracowniczki krakowskiej siedziby LPP dwa razy do roku (z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek) wybierają się do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala w Krakowie i rozdają małym pacjentom drobne upominki. Wolontariusze podczas ostatniej wizyty odwiedzili ponad 20 oddziałów szpitalnych i wręczyli pacjentom prezenty świąteczne.

 

Szycie poduch

Wspólnie z Fundacją 3maliny zorganizowaliśmy dwie edycje szycia poduch i torebek na butelki Redona dla pacjentów po zabiegu mastektomii. Poduszki w kształcie serca łagodzą ból, chronią operowane miejsce i wspierają przepływ limfy, a butelka pozwala pacjentowi swobodnie się poruszać po operacji. Łącznie uszyliśmy 415 poduch oraz 816 torebek. Owoce naszej pracy trafiły między innymi do pacjentów Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku oraz Szpitali Pomorskich. Bardzo ważnym elementem spotkania jest możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu profilaktyki chorób piersi i samobadania.

 

Zbiórka krwi

Zbiórki krwi cieszą się u nas dużą popularnością, bo pomaganie jest proste! Już od 2017 roku wspólnie z ekipą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizujemy zbiórki przy ul. Łąkowej. Do tej pory wzięło w nich udział 966 osób, a łącznie oddaliśmy prawie 434 litrów krwi!

 

Współpraca ze Szpitalem Dziecięcym w Gdańsku

W 2021 roku sfinansowaliśmy plac zabaw dla dzieci na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. W 2022 roku stworzyliśmy wokół wspomnianego placu miejsce wypoczynku dla dzieci i rodziców. Oprócz pomocy finansowej od Fundacji LPP, swoją cegiełkę dołożyli WolontWariaci, którzy przez 6 dni brali aktywny udział w stworzeniu tego miejsca. W akcji wzięło udział ponad 80 osób, które dzielnie tworzyły to miejsce przez ponad 400 godzin. Dodatkowo Fundacja LPP w ramach współpracy sfinansowała zakup 3 przenośnych respiratorów dla dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową. W grudniu 2023 roku przygotowaliśmy 200 prezentów i kartek z życzeniami dla dzieci, które w okresie świątecznym przebywały w szpitalu. Corocznie Fundacja LPP stara się odpowiadać na najpilniejsze potrzeby placówek medycznych.

 

Grupa wsparcia dla młodzieży z Fundacją Mosty

Fundacja LPP sfinansowała pierwszą edycję projektu „W labiryncie emocji”, polegającego na organizacji warsztatów wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i zmagających się z trudnościami wieku młodzieńczego. Dzięki przekazanej przez nas darowiźnie, wsparciem psychologicznym zostało objętych 15 osób. W roku 2023 roku współtworzyliśmy kolejną edycję i dodatkowo zaangażowaliśmy się w nowy projekt mający na celu przeprowadzenie działań profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego z młodzieżą uczęszczającą do gdańskich szkół.

Ochrona środowiska i ekologia

 

Paka dla Zwierzaka

Razem ze Stowarzyszeniem Paka dla Zwierzaka dbamy o los niechcianych zwierząt, w tym psów i kotów. Dzięki przekazanym darowiznom Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, ale przede wszystkim ratuje i leczy zaniedbane zwierzęta.

Kocie Budki

Za nami już 5 edycji Kocich Budek, akcji, która polega na renowacji i ociepleniu domków dla kotów znajdujących się na terenie byłej Stoczni Gdynia. Wolontariusze, którzy angażują się w te działania malują, ocieplają oraz budują nowe budki dla wolnobytujących kotów. Dzięki naszej akcji ponad 120 żyjących tam zwierząt spędza zimę w bezpiecznych warunkach.

Wsparcie Fundacji Zwierzętom w potrzebie

Nie jesteśmy obojętni na los zwierząt tych mniej udomowionych, którymi zajmuje się Fundacja Zwierzętom w Potrzebie. Fundacja ratuje i leczy dzikie zwierzęta. Dzięki naszemu wsparciu wybudowano wybieg dla zwierząt kopytnych. Fundacja LPP przeznaczyła także środki finansowe na roczne utrzymanie łosia w Fundacji zapewniając mu ciągłość leczenia, rehabilitacji i pożywienia.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Współpraca z organizacjami społecznymi z Dolnego Miasta

Współpracujemy z organizacjami społeczmymi z Dolnego Miasta w Gdańsku. W czerwcu angażujemy się w wydarzenie “Lato na Dolnym”, gdzie prowadziliśmy dla lokalnej społeczności warsztaty kreatywne. W grudniu podczas festynu sąsiedzkiego “Choinka na Dolnym” mieliśmy własne stoisko, na którym można było zaprojektować kartki świąteczne. Dodatkowo zorganizowaliśmy kiermasz ceramiki w siedzibie LPP na Łąkowej, a cały dochód zasilił konto kawiarni ToMy, zatrudniającej osoby z niepełnosprawnościami i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Bajkoterapia i Zaczytane Biblioteczki

We współpracy z Fundacją Zaczytani.org otworzyliśmy do tej pory 8 Zaczytanych Bibliotek oraz doposażyliśmy kolejnych 5, które znajdują się na terenie placówek zdrowotnych oraz opiekuńczych w Polsce. Dopełnieniem działań związanych z doposażeniem biblioteczek była Wielka Zbiórka Książek, zorganizowana w centrali LPP. W ciągu 3 tygodni nasi pracownicy przekazali ponad 800 książek, którym dano drugie życie i które następnie trafiły do Zaczytanych Bibliotek w całej Polsce. Dodatkowo rozpoczęliśmy projekt bajkoterapii, w trakcie którego pracownicy Grupy LPP jako wolontariusze odwiedzają placówki ochrony zdrowia i z pomocą bajek terapeutycznych prowadzą spotkania dla dzieci.

Współpraca z Fundacją Anny Dymnej “Mimo Wszystko”

W 2023 roku byliśmy współorganizatorami 23. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “Albertiana”, realizowanego pod patronatem Fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko” oraz Fundacji im. Brata Alberta. Ponadto corocznie organizujemy w naszej siedzibie w Krakowie Kiermasz Mikołajkowy, podczas którego pracownicy LPP mogą zakupić wyroby rękodzielnicze wykonane przez podopiecznych Fundacji Anny Dymnej.

 

Zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zaangażowanie w rozwój podmiotów ekonomii społecznej wpisuje się w jeden z kluczowych celów działalności społecznej LPP na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Współpraca z tymi podmiotami to sposób na realne wsparcie lokalnej społeczności i realizację misji prowadzenia biznesu z myślą o potrzebujących.

W 2023 roku odbyła się kolejna edycja “Społecznej Kawy”, która jest formą wsparcia organizacji propagujących rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku do współpracy zaprosiliśmy trzy kawiarnie: “Kuźnia” z Gdańska, “Frapp&Go” z Krakowa i “ToMy” z Warszawy. Nasi pracownicy kupowali w tych miejscach kawę i ciasto po preferencyjnych cenach, a my dopłaciliśmy resztę. Łącznie sprzedano 1500 kawałków ciasta oraz 1250 kaw i herbat. Cała kwota została przeznaczona na rozwój modelu działalności gospodarczej, który służy realizacji zadań o charakterze ekonomii społecznej.

Dodatkowo zaangażowaliśmy Kawiarnię “Kuźnia” w wydarzenie “Lato na Dolnym”, gdzie osoby uczestniczące w wydarzeniu mogły zakupić kawę za symboliczną kwotę, a resztę dopłaciło LPP. W grudniu udostępniliśmy przestrzeń w biurze LPP na organizację kiermaszu świątecznego przez Kawiarnię ToMy. Pracownicy mogli zakupić vouchery na warsztaty oraz ceramikę tworzoną przez osoby z niepełnosprawnościami.

Sortownia

“Sortownia” to projekt łączący w sobie aktywizację społeczną i zawodową, a przy tym wspierający naszą działalność prośrodowiskową. Program jest efektem wieloletniej współpracy Fundacji LPP z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta. Jego założeniem było stworzenie stanowisk pracy przy sortowaniu używanej odzieży zbieranej od kilku już lat sklepach marek LPP i kolejno przekazywanej osobom w kryzysie bezdomności za pośrednictwem Towarzystwa. Od momentu zainicjowania projektu w marcu 2022 roku przesortowano ponad 11 ton ubrań, z czego ponad 7 ton w 2023 roku, w co zaangażowanych było 28 osób z gdyńskiego Centrum Integracji Społecznej.