Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP laureatem Srebrnego Listka CSR

LPP laureatem Srebrnego Listka CSR

10.06.2020

LPP, polska firma rodzinna i czołowy producent odzieży, uhonorowane zostało Srebrnym Listkiem CSR, nagrodą przyznawaną od dziewięciu lat przez redakcję Polityki we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nagrodę otrzymują firmy, które aktywnie wdrażają wieloobszarowe działania w myśl odpowiedzialności społecznej, zarówno na lokalnym, jak i globalnym poziomie. W ocenie jury brane są pod uwagę przede wszystkim dokonania przedsiębiorstw w tak kluczowych obszarach jak: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Organizatorzy 9. edycji rankingu docenili codzienną działalność operacyjną LPP, w której spółka opiera się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze, stosując jednocześnie międzynarodowe standardy w zakresie zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Włączenie LPP do grona laureatów Listków CSR, to dla nas ukoronowanie wieloletnich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności oraz etycznego zachowania w kluczowych obszarach działalności naszej firmy. Przedsiębiorstwa, którym przyznawane są Srebrne Listki CSR uznaje się jednocześnie za te, dla których zarówno system zarządzania etyką, jak i działanie według międzynarodowych wytycznych dotyczących odpowiedzialności oraz wpływu na społeczeństwo i środowisko stanowią kluczowe miejsce w codziennej aktywności. W LPP od lat wdrażamy takie standardy i nierzadko jesteśmy pierwszą, a nawet jedyną polską firmą, która przystępuje do międzynarodowych inicjatyw na rzecz radykalnego zmniejszania oddziaływania na środowisko, podsumowuje Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Spółka tylko w roku 2019 jako jedyna polska firma przystąpiła do New Plastics Economy Global Commitment, globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem. Stała się też członkiem największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju – United Nations Global Compact. Ponadto gdańska firma przyjęła nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju „For People For Our Planet”, w której zadeklarowała wyraźny zwrot ku ekologii, stawiając sobie ambitne cele do 2025 roku.

– Ostatni rok był jednym z bardziej intensywnych w zakresie podjętych przez LPP działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej cieszy nas fakt, że nasza aktywność i podjęte wysiłki zostały zauważone. Uhonorowanie LPP Srebrnym Listkiem CSR przez redakcję Polityki, Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest dla nas silnym katalizatorem do dalszych intensywnych działań na rzecz naszego otoczenia, dodaje Anna Miazga.

Więcej o aktywności LPP na rzecz zrównoważonego rozwoju na stronie https://www.lpp.com/zrownowazony-rozwoj.

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 31 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 265 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.