For People, For our planet

W STRONĘ
ZRÓWNOWAŻONEJ
MODY

0t

CO2 E / MLN ZŁ EMISJA Z
ZAKRESU 1 I 2 W PRZELICZENIU
NA PRZYCHÓD

0%

OFERTY RESERVED
W 2021 R. TO KOLEKCJE
ECO AWARE

Zrównoważony rozwój

Miniony rok 2021, pomimo pandemii, zerwanych łańcuchów dostaw i trudności związanych z pozyskiwaniem surowców do produkcji materiałów, z dumą możemy uznać za udany dla LPP. Nikt nie zakładał jednak, że za progiem 2022 roku czekają nas dużo trudniejsze wydarzenia, które odmienią rzeczywistość jaką znamy. Dziś miano dobrej i silnej firmy nie należy się już tylko tym, którzy na piedestał stawiają wyłącznie wyniki finansowe. Firma perspektywiczna to taka, która jest świadoma wyzwań klimatycznych, społecznych i ładu korporacyjnego. Potrafi na nie odpowiadać mając przy tym klarowny plan działania. To efekt postępującej ewolucji rynku, na którym trzy litery – ESG – wybiły się na pierwszy plan. Dziś świat ocenia firmy przez pryzmat wartości.

Marek Piechocki,
prezes zarządu LPP

Nasze zobowiązania

Dowiedz się, jak podążamy w kierunku zrównoważonej mody. Zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami, ujętymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2025, zatytułowanej „For People For Our Planet”.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Nasze zasady

Przez lata wypracowaliśmy łączące nas zasady – takie jak odpowiedzialność, uczciwość, sprawiedliwość, otwartość i szacunek do innych, a ludzie są naszą najwyższą wartością.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Środowisko

Odpowiedzialna polityka klimatyczna jest integralnym elementem naszej strategii. Sprawdź, jakie działania prośrodowiskowe podejmujemy oraz zapoznaj się z ich efektami.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Ludzie

Łączą nas takie zasady jak: odpowiedzialność, otwartość i szacunek do innych. Przeczytaj, jaki mają wpływ na nasze relacje z pracownikami, dostawcami i społecznościami lokalnymi.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Wkład w gospodarkę
- podatki

Jesteśmy znaczącym pracodawcą, partnerem biznesowym setek firm i płatnikiem podatków. Dowiedz się, jak duży jest nasz wkład w gospodarkę i gdzie płacimy podatki.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej
Raporty

Raporty

Tu znajdziesz nasz najnowszy raport i wszystkie wcześniejsze. Sprawdź postępy LPP, poznaj szczegółowe wyniki środowiskowe, społeczne i biznesowe.

Dowiedz się więcejDowiedz się więcej

Q&A

Dzielimy się z Wami odpowiedziami na najczęściej zadawane nam pytania. Staramy się jasno i klarownie wyjaśniać, na czym polega nasz biznes. Wierzymy, że dzięki temu, poznacie nas lepiej.

Znaczącą część produkcji naszych kolekcji zlecamy zagranicą. Kontrahentom w Azji zlecamy wykonanie modeli zaprojektowanych na wiele tygodni przed premierą kolekcji – zwykle jest to odzież dostępna we wszystkich salonach danej marki i zamawiana przez nas w największej liczbie egzemplarzy. W Azji współpracujemy z dostawcami m.in. z Chin, Bangladeszu, Indii oraz Wietnamu.

W Europie współpracujemy z dostawcami m.in. z Polski, Włoch, Portugalii i Turcji. Zlecamy tam przede wszystkim produkcję modeli uwzględniających najświeższe modowe trendy, w przypadku których szczególnie zależy nam na szybkim dostarczeniu ich do klienta.

  • Prawie 9% kolekcji wszystkich naszych marek powstaje Polsce lub w bliskim sąsiedztwie Polski
  • 22% to zlecenia Reserved
  • 34% to modele Mohito

Produkcja w Polsce daje nam możliwość szybkiej odpowiedzi na zmieniające się trendy. Dynamicznie, zgodnie z zapotrzebowaniem i na czas dostarczamy pożądane ubrania i dodatki do sklepów, dzięki temu, że najbardziej czasochłonne, skomplikowane i najmodniejsze modele produkujemy blisko rynku zbytu. To rozwiązanie eliminuje opóźnienia logistyczne w wymiarze od 2 do 6 miesięcy.

Podobnie jak nasi globalni konkurenci, nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych. Szycie naszych kolekcji zlecamy firmom zewnętrznym, prowadzącym działalność w Azji oraz w wielu krajach Europy, w tym w Polsce. Taki model biznesowy pozwala naszym kupcom lokować produkcję poszczególnych modeli w fabrykach, które specjalizują się w produkcji konkretnego typu odzieży.

LPP to polska firma, która wspiera polską gospodarkę. To w Polsce powstają koncepcje naszych marek i to tu zapadają wszystkie strategiczne decyzje. Podatki płacimy w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat z tytułu wpłaconych danin zasililiśmy budżet państwa kwotą ponad 4,3 mld. PLN.

Według raportu Ministerstwa Finansów za rok 2018, LPP uplasowało się na 30. pozycji największych płatników CIT w Polsce, odprowadzając przeszło 144 mln zł podatku CIT. To sprawiło, że w roku 2018 znaleźliśmy się jednocześnie na trzecim miejscu wśród firm z branży handlowej pod względem wysokości odprowadzonego podatku dochodowego. W 2019 roku LPP zasiliło budżet państwa rekordową kwotą ponad 1 mld PLN, z czego aż 134 mln PLN stanowił podatek dochodowy od osób prawnych. Z kolei rok 2020 to wpłaty LPP do budżetu naszego kraju rzędu 700 mln. PLN.

Bezprecedensowy kryzys związany z epidemią COVID-19 boleśnie poturbował branżę odzieżową na całym świecie. Skutki pandemii dotkliwie odczuła również nasza firma. Konieczność zamknięcia z dnia na dzień niemal wszystkich sklepów stacjonarnych naszych marek, pozbawiła nas głównego źródła przychodów.

Od początku pandemii naszym nadrzędnym celem była troska o bezpieczeństwo pracowników, klientów i partnerów, walka o utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy oraz zachowanie płynności finansowej. Podjęliśmy wtedy niezwłocznie szereg działań, których celem było ograniczenie kosztów, w tym m.in. zredukowaliśmy do niezbędnego minimum nasze wydatki inwestycyjne, dokonaliśmy redukcji zamówień na nadchodzący sezon, ograniczyliśmy liczbę otwarć nowych sklepów, a zarząd i rada nadzorcza zrezygnowały z wynagrodzeń.

Okazało się jednak, że podjęte działania nie były w stanie dać nam gwarancji dalszego funkcjonowania w przyszłości. Dlatego też po gruntownych analizach, zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o istotnym przyspieszeniu zmian w modelu biznesowym naszej firmy, zdecydowanie zwiększając znaczenie e-commerce oraz modyfikując strategię obsługi klienta w kierunku omnichannel.

Oznaczało to również decyzję o zmianach w strukturze zatrudnienia. To najtrudniejszy dla nas wszystkich krok, jednak był on konieczny, abyśmy mogli zapewnić ochronę i ciągłość działania naszej firmy, a w perspektywie jej dalszy rozwój i utrzymanie silnej pozycji na rynku.

Za wyznaczanie kierunków działań i celów klimatycznych, zatwierdzanie projektów i inicjatyw ograniczających emisje gazów cieplarnianych oraz definiowanie pracy działu ESG odpowiada bezpośrednio prezes zarządu LPP. Ocena ryzyka, w tym ryzyka ESG, w szczególności związanego z klimatem podlega wiceprezesowi zarządu LPP.

Dodatkowo członkowie zarządu uczestniczą w cyklicznych briefingach dotyczących zagadnień ESG i zrównoważonego rozwoju, przygotowywanych na zlecenie LPP przez eksperckie podmioty zewnętrzne. Przedstawiciele zarządu biorą także aktywny udział w pracach nad rozwojem podejścia do zarządzania ESG. Rada nadzorcza uzyskuje od zarządu regularne i wyczerpujące informacje na temat realizowanych przez spółkę działań związanych z ESG i może wydać opinię w ich zakresie.

Widząc ogrom wyzwań jakie jeszcze przed nami w zakresie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i wdrażania modelu ESG, w grudniu 2021 roku zarząd LPP utworzył stanowisko dyrektora ds. zakupów i ESG. Do jego odpowiedzialności należą planowanie i koordynacja wdrażania standardów odpowiedzialnego biznesu w Grupie LPP, opracowywanie i wdrażanie wytycznych we wszystkich trzech filarach ESG: środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Dyrektor ds. zakupów i ESG raportuje bezpośrednio do Prezesa zarządu LPP. Wsparciem merytorycznym dla zarządu i dyrektora ds. zakupów i ESG w określaniu celów i polityk ESG jest Komitet ESG, w którego skład wchodzą m.in. dyrektorzy kluczowych jednostek organizacyjnych naszej firmy.

Więcej Q&A