RB 31/2023 Wybór członka Zarządu LPP SA

Raport bieżący nr: 31/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:48

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2023 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki pana Mikołaja Wezdeckiego powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Mikołaj Wezdecki jest związany z LPP od 2022 roku, gdzie jako dyrektor ds. digitalizacji odpowiadał za proces cyfryzacji i politykę rozwoju obszaru e-commerce oraz ustanowienie nowych standardów i synergii w rozwoju platformy internetowej marek.

Wcześniej, w latach 2006-2019 zatrudniony w RTV EUR AGD, firmą działającą na rynku sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz gospodarstwa domowego, gdzie zbudował jeden z największych w Polsce sklepów internetowych produktów RTV i AGD.

Od 2019 roku związany z Grupą Modivo, w której jako członek zarządu i dyrektor odpowiedzialny za obszar e-commerce uruchomił nową platformę sprzedażową Modivo.pl, jedną z czołowych w zakresie sprzedaży internetowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Równolegle brał aktywny udział w przygotowaniu strategii firmy oraz w procesie pozyskania inwestora do spółki, którym finalnie stał się SoftBank – największy na świecie fundusz inwestycyjny.

Urodził się w 1983 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył też Executive MBA na Politechnice Warszawskiej.

Mikołaj Wezdecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Mikołaj Wezdecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.