RB 32/2023 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 17 listopada 2023 roku

Raport bieżący nr: 32/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:59

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2023 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 80,19% liczby głosów na NWZA i 60,79% w ogólnej liczbie głosów,

2) Nationale-Nederlanden OFE 150 400 głosów co stanowiło 6,09% liczby głosów na NWZA i 4,62% w ogólnej liczbie głosów.