Historia wypłat dywidendy przez LPP SA

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę

Wypłacona dywidenda (mln zł)Dywidenda na akcję (zł)Procent wypłaty z zysku jednostkowegoProcent wypłaty z zysku skonsolidowanegoDzień dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendy

2021/22

648.35350.0045.29%68.00%30.05.20223.38%06.06/
30.08.2022

2020/21

833.59450.0006.07.20213.13%20.07/
06.10.2021

2019/20

2018

110.0760.0019.85%21.46%18.06.20190.83%27.06.2019

2017

73.3440.0014.86%16.64%24.08.20180.45%14.09.2018

2016

65.5335.7423.40%37.49%04.09.20170.50%20.09.2017

2015

59.9033.0017.41%17.06%05.09.20160.77%21.09.2016

2014

58.0032.0020.40%12.10%03.09.20150.40%24.09.2015

2013

169.6093.6043.00%39.40%05.09.20140.90%25.09.2014

2012

154.0085.1044.10%43.70%05.09.20131.10%25.09.2013

2011

140.0077.3659.60%52.10%05.09.20122.40%25.09.2012

2010

135.0076.8690.70%98.20%08.09.20114.00%23.09.2011

2009

86.4050.0071.00%82.60%15.09.20102.80%04.10.2010