+ 43000

pracowników na całym świecie w 2023 roku

~ 24000

pracowników w Polsce

13.1 h

to średnia liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika centrali

177135

całkowita liczba godzin szkoleniowych w Grupie LPP

1221

osób wzięło udział w webinarach w ramach programu „heLPP”

8

webinarów w ramach Akademii DEI od 2022 roku

Wskaźnik Gender Pay Gap

Monitorujemy różnice w wynagrodzeniach pracowników ze względu na płeć i dążymy do ich całkowitego wyeliminowania. Ogólny wskaźnik luki płacowej, czyli Gender Pay Gap, wyniósł w Grupie LPP w 2023 roku 2%.

dla mediów informacje kontakt

Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami

W całej Grupie LPP zatrudniamy 374 osób z niepełnosprawnościami. Intensywnie współpracujemy m.in. z gronem telepracowników, rozwijając nasz projekt aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem. Pomagają nam oni w licznych procesach HRowych czy związanych z BHP.