29930

pracowników na całym świecie w 2022 roku

16686

pracowników w Polsce

~ 4.8 mln zł

zainwestowaliśmy w rozwój pracowników centrali

18.3 h

to średnia liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika centrali

85 %

wynosi wskaźnik satysfakcji uczestników działań rozwojowych w salonach

245

pracowników wzięło udział w kursach językowych

Wskaźnik Gender Pay Gap

Monitorujemy różnice w wynagrodzeniach pracowników ze względu na płeć i dążymy do ich całkowitego wyeliminowania. Ogólny wskaźnik luki płacowej, czyli Gender Pay Gap, wyniósł w Grupie LPP w 2022 roku 2%.

dla mediów informacje kontakt

Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami

W całej Grupie LPP zatrudniamy 381 osób z niepełnosprawnościami. Intensywnie współpracujemy m.in. z gronem telepracowników, rozwijając nasz projekt aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem. Pomagają nam oni w licznych procesach HRowych czy związanych z BHP.