Realizujemy inicjatywy ważne dla społeczności lokalnej

Dbamy o społeczności lokalne w miejscach, w których funkcjonują nasze biura oraz obiekty magazynowe. Docieramy do szerokiej grupy potrzebujących oraz organizacji na Pomorzu, gdzie znajduje się centrala LPP oraz sieć dystrybucji.

Działamy także na terenie Małopolski, a przede wszystkim Krakowa, w którym mieszczą się siedziby marek House i Mohito. Realizujemy projekty dedykowane mieszkańcom Brześcia Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim oraz Jasionki na Podkarpaciu, gdzie funkcjonują nasze magazyny Fulfillment Center.

W każdym z tych miejsc pomagamy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz inwestujemy w ich rozwój i edukację.

Wspieramy również organizacje opiekujące się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i placówki medyczne. Wszystkie te działania realizujemy za pośrednictwem Fundacji LPP.