Kontrolujemy proces produkcji

Dopasowujemy poziom produkcji do podaży generowanej przez naszych klientów. Pomagają nam w tym nowoczesne technologie opracowane przez nasz zespół ekspertów IT, który przy wykorzystaniu data science, uczenia maszynowego oraz algorytmów matematycznych prognozuje poziom zapotrzebowania na nasze kolekcje. Dzięki temu ograniczamy ilość zamawianej u naszych dostawców odzieży i minimalizujemy odsetek niesprzedanych kolekcji.

Bezpieczna produkcja

Zależy nam też na skutecznym eliminowaniu z branży niebezpiecznych substancji chemicznych, dlatego w 2020 roku jako pierwsza polska firma uzyskaliśmy status Przyjaciela Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

To międzynarodowa inicjatywa, której celem jest globalne ograniczanie śladu chemicznego generowanego przez branżę odzieżową i wyeliminowanie z przemysłu tekstylnego niebezpiecznych substancji.

Dostawcy, którzy przyłączyli się do ZDHC realizują produkcję z wyłączeniem substancji chemicznych znajdujących się na liście ZDHC MRSL - to lista zakazanych, niebezpiecznych substancji na bieżąco aktualizowana przez organizację.

Preferujemy współpracę z odpowiedzialnymi i świadomymi klimatycznie zakładami. Im zlecamy większe partie produkcji, co automatycznie staje się dla szwalni czynnikiem motywującym do przystępowania do inicjatywy ZDHC.

W ten sposób mobilizujemy lokalnych przedsiębiorców do przestrzegania bezpieczeństwa chemicznego produkcji, odpowiedzialnego zarządzania środkami chemicznymi i odpowiedniej utylizacji odpadów, takich jak ścieki i wody poprodukcyjne.

Fabryki należące do ZDHC, z którymi współpracujemy, zobowiązane są nie tylko do oczyszczania wody, ale też poprawy jej jakości na tyle, aby sukcesywnie przywracać ekosystem wodny do stanu wyjściowego. W tym celu szwalnie zobowiązane są do cyklicznego poddawania wód poprodukcyjnych analizie fizycznej i biochemicznej.

Jeanologia®

W portfolio fabryk produkujących na nasze zlecenie jeansy, sukcesywnie zwiększamy udział tych, które uzyskały akredytację firmy Jeanologia®, tj. wykorzystują opatentowane nowoczesne rozwiązania technologiczne służące ograniczaniu zużycia wody, substancji chemicznych oraz energii w procesie produkcji i wykańczania produktów denimowych.

Quality Guidebook

Niezależnie od przynależności do ZDHC, LPP do każdego zamówienia przekazywanego do fabryki, dołącza opracowany standard jakości, tzw. „LPP Quality Guidebook”.

Zawiera on szczegółową listę środków chemicznych zakazanych w produkcji kolekcji oraz wykaz dopuszczalnych stężeń innych substancji kompatybilnych z wymogami unijnymi zawartymi w rozporządzeniu REACH2.

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

Monitorowanie warunków pracy panujących u naszych dostawców jest nieodłącznym elementem naszego działania.

W 2023 roku jako jedyna polska firma odzieżowa dołączyliśmy do sygnatariuszy porozumienia International Accord Pakistan.

International Accord to porozumienie działające w imieniu branży fashion na rzecz poprawy warunków pracy w Bangladeszu i Pakistanie. Ma ono na celu wspólne działanie sygnatariuszy wraz ze związkami zawodowymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w fabrykach. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem podsumowującym dekadę naszych działań, które m.in. wraz z Accord zrealizowaliśmy w zakładach naszych dostawców w Bangladeszu.

Regularnie poddajemy fabryki audytom zewnętrznym, ale również kontroli dokonywanym przez audytorów na stałe zatrudnionych w naszym biurach w Gdańsku i w Dhace. Weryfikujemy poziom bezpieczeństwa konstrukcji budynków szwalni, rozwiązań elektrycznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W 2023 roku jako jedyna polska firma odzieżowa dołączyliśmy do sygnatariuszy porozumienia International Accord Pakistan działającego na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach produkujących odzież w Pakistanie.

Dodatkowo w 2022 roku przystąpiliśmy do amfori BSCI - międzynarodowego stowarzyszenia działającego na rzecz bardziej transparentnego i zrównoważonego handlu.

Za jego pośrednictwem prowadzimy szczegółowy monitoring fabryk, z którymi pracujemy lub rozważamy rozpocząć współpracę. Dzięki temu eliminujemy z naszego otoczenia te zakłady, które nie zapewniają swoim pracownikom godnych warunków pracy i życia.

Kodeks amfori BSCI obejmuje 13 obszarów, w tym zagadnienia dotyczące BHP, zakazu pracy dzieci, zakazu pracy niewolniczej, prawa do wolności zrzeszania się.