Wkład LPP w polską gospodarkę – Podatki

Rok podatkowy 2015

31.12.2015

W 2015 roku suma zapłaconych przez LPP podatków w Polsce przekroczyła ponad 658 mln złotych. Taki wynik był możliwy dzięki staraniom i zaangażowaniu, które włożyliśmy w rozwój firmy nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

W 2015 roku LPP otworzyło swoją działalność na nowych rynkach zagranicznych. Rozpoczęliśmy sprzedaż naszych produktów między innymi w Egipcie i Katarze. Takie działania przełożyły się na ogólny wzrost Spółki, co z kolei przyczyniło się do zapłacenia wyższych podatków w Polsce. LPP dzięki temu w realny sposób wspiera krajową gospodarkę.

Stawiamy na ciągły rozwój i nie planujemy zwalniać tempa. Nasz dalszy wzrost pozwoli nam na to, by wpłacane do polskiego budżetu przez LPP podatki w kolejnych latach były jeszcze wyższe.

To, jak wysokie podatki LPP zapłaciło w Polsce w 2015 roku, ukazuje poniższa tabela. Rozpisane są w niej poszczególne rodzaje zobowiązań podatkowych naszej Spółki. Wszystkie podatki zostały zsumowane, aby ukazać całkowity wkład LPP do budżet państwa w tym okresie.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku

Rok podatkowy 2015
Podatek VAT 412 945
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 44 401
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych b.d.
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 149 204
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 16 871
PFRON 118
ZUS łącznie 32 303
Podatek od nieruchomości 2 954
Podatek od środków transportowych 3
Razem [tys. zł.] 658 799

Analiza danych

W 2015 roku łączna suma podatków LPP zapłaconych w Polsce wyniosła ponad 658 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się różne daniny oraz podatki. Najwyższa suma wpłynęła do budżetu państwa z tytułu VAT-u, który wyniósł ponad 412 mln złotych. Cło związane z coraz większym eksportem towarów na rynki zagraniczne wyniosło blisko 150 mln złotych. Z kolei podatek CIT opłacony przez LPP w 2015 roku wyniósł 44 mln złotych.

Nasze zobowiązania wobec budżetu to nie tylko podatki, ale także składki pracowników i pracodawcy, czyli ZUS. Wynikają one między innymi ze wzrostu zatrudnienia w LPP. Łączna wysokość wszystkich składek ZUS w 2015 roku wyniosła ponad 32 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2015 rok 2718x2222px PL