Wkład LPP w polską gospodarkę – Podatki

Rok podatkowy 2016

31.12.2016

W 2016 roku łączna kwota zapłaconych w Polsce przez LPP podatków przewyższyła wynik uzyskany w 2015 roku. Było to możliwe między innymi dzięki konsekwentnemu rozwojowi firmy nie tylko w kraju, ale i na międzynarodowych rynkach.

Model biznesowy zakładający sprzedaż ubrań, akcesoriów czy innych produktów, które powstały na bazie polskiego know-how, także poza granicami kraju, pozwala nam rosnąć w siłę. Nasz wzrost, osiągany m.in. dzięki eksportowi, przy równoczesnym płaceniu przez LPP podatków w Polsce, przekłada się więc na realne wsparcie krajowej gospodarki.

Planujemy kontynuację takiej strategii, a co za tym idzie – chcemy w kolejnych latach wspomagać krajowy budżet na jeszcze większą skalę, zasilać go jeszcze większymi kwotami.

To, jakie podatki LPP zapłaciło w 2016 roku, obrazuje poniższa tabela. Podział na kwoty wynikające z poszczególnych zobowiązań wskazuje na konkretne sumy składające się na łączny wynik.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2016 roku

Rok podatkowy 2016
Podatek VAT 488 056
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 5 692
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych b.d.
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 143 259
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 14 256
PFRON 345
ZUS łącznie 45 209
Podatek od nieruchomości 3 225
Podatek od środków transportowych 3
Razem [tys. zł.] 700 045

Analiza danych

Tytułem różnych danin i podatków LPP w roku 2016 zasiliło krajowy budżet łączną kwotą ponad 700 mln złotych. Największą pozycją w zestawieniu, która złożyła się na ten wynik, był VAT, w ramach którego zapłaciliśmy przeszło 488 mln złotych. W związku z naszą międzynarodową działalnością tytułem cła wpłaciliśmy natomiast do polskiej kasy ponad 143 mln złotych.

Na całościowy wynik opłaconych w 2016 roku przez LPP podatków złożył się także między innymi ZUS, który w postaci składek pracowników i pracodawcy, a także zdrowotnych wyniósł łącznie ponad 45 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2016 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2016 rok 2718x2222px PL