Wkład LPP w polską gospodarkę – Podatki

Rok podatkowy 2017

31.12.2017

Choć coraz intensywniej działamy na rynkach międzynarodowych i nasze brandy są na nich coraz bardziej rozpoznawalne, nie zapominamy o naszych korzeniach. Cały czas to w Polsce zapadają wszystkie kluczowe dla Spółki decyzje, a także to tu powstają projekty naszych ubrań i akcesoriów. To więc dla nas oczywiste, że firma LPP podatki płaci w Polsce.

W 2017 roku dzięki podatkom LPP zasiliło budżet państwa już po raz kolejny. I tym razem łączna kwota wpływów przewyższyła wynik ubiegłoroczny. Jako polska firma rodzinna jesteśmy z tego niezwykle dumni.

Cieszymy się, że wraz z rozwojem naszej Spółki przyczyniamy się też pośrednio do rozwoju naszego kraju dzięki zasilaniu jego budżetu różnymi daninami i podatkami. LPP chce kontynuować ten postęp i dalej wspierać Polską gospodarkę.

Poniższa tabela obrazuje nasz rok podatkowy 2017. Można w niej znaleźć szczegółowe dane odnoszące się do kwot poszczególnych zobowiązań.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku

Rok podatkowy 2017
Podatek VAT 529 929
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 41 703
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych b.d.
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 157 869
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 18 994
PFRON 590
ZUS łącznie 60 373
Podatek od nieruchomości 3 607
Podatek od środków transportowych 3
Razem [tys. zł.] 813 068

Analiza danych

W 2017 roku w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z różnych danin i podatków LPP wpłaciło do budżetu państwa łącznie 813 mln złotych. Na tę kwotę w większości składał się VAT, tytułem którego zapłaciliśmy blisko 530 mln złotych. Drugą co do wielkości pozycją było cło, które wyniosło ponad 157 mln złotych.

Ważnymi składowymi, którymi LPP zasiliło w 2017 roku budżet Polski, były też ZUS i CIT. Na te podatki LPP przeznaczyło kolejno ponad 60 mln złotych oraz przeszło 41 mln zł. Z tytułu PIT-u zapłaciliśmy natomiast blisko 19 mln złotych, a w związku z podatkiem od nieruchomości – ponad 3,6 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2017 rok 2718x2222px PL