Wkład LPP w polską gospodarkę – Podatki

Rok podatkowy 2018

31.12.2018

Rok podatkowy 2018 to kolejny z rzędu rok, w którym nasze wpływy do budżetu państwa przewyższyły rok poprzedni – tym razem o ponad 100 000 tys. złotych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać naszą krajową gospodarkę na coraz większą skalę.

Rosnący wkład do krajowego budżetu jest możliwy m.in. dzięki wzrastającej rozpoznawalności naszych brandów poza granicami kraju. Model biznesowy, w którym promujemy polski know-how m.in. poprzez sprzedaż zaprojektowanych w Polsce kolekcji również poza Polską, sprawdza się. To między innymi dzięki eksportowi i równoczesnemu płaceniu w kraju podatków, LPP przyczynia się do polskiego wzrostu gospodarczego.

Poniżej prezentujemy dane, które pokazują nasz wkład w 2018 roku do budżetu państwa. W tabeli można przyjrzeć się nie tylko łącznej kwocie, ale i wysokości wpływów wynikających z poszczególnych zobowiązań.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku

Rok podatkowy 2018
Podatek VAT 613 318
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 149 611
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych 10 598
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 131 232
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 20 275
PFRON 696
ZUS łącznie 70 570
Podatek od nieruchomości 3 791
Podatek od środków transportowych 3
Razem [tys. zł.] 1 000 094

Analiza danych

W roku podatkowym 2018 wpłaciliśmy do budżetu państwa łącznie przeszło 1000 mln złotych tytułem różnych danin i podatków. LPP samego tylko CIT-u zapłaciło ponad 149 mln złotych. Dzięki tej kwocie znaleźliśmy się w top 30 płatników tego podatku w zestawieniu Ministerstwa Finansów. Ponad 613 mln złotych przeznaczyliśmy natomiast na VAT, a przeszło 131 mln złotych na cło.

Sporą pozycją były również podatki wynikające z zatrudnienia, jak ZUS pracownika i pracodawcy oraz składki zdrowotne – łącznie wyniosły one 70 mln złotych. To o ponad 10 mln złotych więcej niż rok wcześniej, bo w 2017 roku w związku z tymi zobowiązaniami Spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 60 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2018 rok 2718x2222px PL