ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2001)

29 czerwca 2001 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2001-06-29/2001-06-29 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2001-06-29/2001-06-29 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2001-06-29/2001-06-29 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2001-06-29/2001-06-29 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (28.06.2002)

28 czerwca 2002 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2002-06-28/2002-06-28 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2002-06-28/2002-06-28 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2002-06-28/2002-06-28 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2002-06-28/2002-06-28 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (27.06.2003)

27 czerwca 2003 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2003-06-27/2003-06-27 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2003-06-27/2003-06-27 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2003-06-27/2003-06-27 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2003-06-27/2003-06-27 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2004)

29 czerwca 2004 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 Wybór członków Rady Nadzorczej.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2004-06-29/2004-06-29 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (28.06.2005)

28 czerwca 2005 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2005-06-28/2005-06-28 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2005-06-28/2005-06-28 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2005-06-28/2005-06-28 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2005-06-28/2005-06-28 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2006)

29 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2006-06-29/2006-06-29 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2006-06-29/2006-06-29 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2006-06-29/2006-06-29 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2006-06-29/2006-06-29 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (29.06.2007)

29 czerwca 2007 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2007-06-29/2007-06-29 porzadek obrad.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2007-06-29/2007-06-29 projekty uchwal.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2007-06-29/2007-06-29 uchwaly podjete.pdf (plik pdf)

/Walne zgromadzenie/PL/2007-06-29/2007-06-29 akcjonariusze.pdf (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (16.06.2008)

16 czerwca 2008 r. (Piątek) o godzinie 11:00 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

Porządek obrad (plik pdf)

Projekty uchwał na NWZA (plik pdf)

Uchwały podjęte na NWZA (plik pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA (plik pdf)

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA (30.06.2008)

30 czerwca 2008 r. (Poniedziałek) o godzinie 11:00 odbyło się Zzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A. w Gdańsku w siedzibie spółki przy ul. Łąkowej 39/44.

/Walne zgromadzenie/PL/2008-06-30/2008-06-30 WZA Porzadek obrad.pdf (plik pdf)

Projekty uchwał na WZA (plik pdf)

Kandydatury do Rady Nadzorczej z uzasadnieniem (plik pdf)

Uchwały podjęte na WZA (plik pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na WZA (plik pdf)

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji (plik pdf)

Powołanie Zarządu nowej kadencji (plik pdf)

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI