W NASZYM
ŁAŃCUCHU WARTOŚCI
NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE
0tys.

pracowników zatrudnialiśmy
w 2022/23 (56%
w spółkach w Polsce)

0mln

PLN wydaliśmy na poprawę
bezpieczeństwa
w fabrykach (od 2013 R.)

LUDZIE

Stale dążymy do poprawy rezultatów naszych działań i realizujemy procesy należytej staranności na rzecz poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych.


kariera centrala back office 900x600px 96ppi

Zależy nam na prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny i etyczny, dlatego dbamy o to, by nasi pracownicy, współpracownicy i kontrahenci działali na co dzień zgodnie z wartościami Grupy LPP. Szanujemy i propagujemy prawa człowieka i oczekujemy tego od naszych partnerów biznesowych.Dążymy do poszanowania praw społeczności lokalnych i podejmujemy działania mające na celu lepsze zrozumienie naszego wpływu. Ponadto, za pośrednictwem Fundacji LPP, realizujemy działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans oraz poprawę dobrostanu społeczności lokalnych i innych beneficjentów.

DOSTAWCY

lppsa ludzie dostawcy audyty 900x600px

Warunkiem współpracy z dostawcami jest przestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa, dbałości o środowisko, ale także zapisów konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.10 lat temu przystąpiliśmy do porozumienia Accord (obecnie International Accord), które działa na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w fabrykach odzieżowych w Bangladeszu. Od tamtej pory, dzięki tej inicjatywie wdrożono kompleksowy system kontroli i programów naprawczych u dostawców, z którymi współpracujemy. Równie ważne są dla nas czynniki społeczne i warunki socjalne w fabrykach, dlatego regularnie audytujemy je w oparciu o naszych ekspertów, jak i międzynarodowe organizacje zewnętrzne.

lppsa ludzie dostawcy kodeks postępowania 900x600px

Niezależnie od tego nasi dostawcy zobowiązani są do podpisania i przestrzegania zapisów naszego dokumentu – Kodeksu Postępowania LPP.Zasady w nim zawarte obejmują takie obszary jak:

  • konieczność posiadania odpowiedniej polityki wynagrodzeń i warunków formalnych zatrudniania pracowników,
  • bezwzględny zakaz zatrudniania dzieci,
  • dobrowolność pracy,
  • wolność zrzeszania się,
  • równość traktowania wszystkich pracowników,
  • standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią kodeksu oraz szczegółowym opracowaniem podsumowującym ostatnią dekadę naszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków socjalnych w zakładach naszych dostawców.

100%

nowych dostawców zobowiązanych
do spełniania kryteriów
„Kodeksu Postępowania LPP”

719

audytów dotyczących praw człowieka
w roku obrotowym 2022/23

5,7 mln zł

nakładów na rzecz zwiększania
bezpieczeństwa w fabrykach dostawców
w roku obrotowym 2022/23

PracownicyJako zespół jesteśmy największą siłą, dlatego przykładamy dużą wagę do poszanowania praw pracowniczych i sprawiedliwego traktowania. Przy tym nie zapominamy o rozwoju zawodowym naszych pracowników i zachowaniu ich równowagi zdrowotnej. Wsłuchujemy się w potrzeby każdego i wychodzimy im naprzeciw.

Zatrudniamy specjalistów i ekspertów w wielu dziedzinach: od projektowania po logistykę


kariera centrala przygotowanie produktu 900x600px 96ppi

Dbamy o pozyskiwanie oraz utrzymanie talentów zapewniając pracownikom kompleksową ofertę – począwszy od konkurencyjnego wynagrodzenia, przez pakiet benefitów, jasną ścieżkę rozwoju oraz rozbudowaną bazę szkoleń.Zmieniliśmy naszą strategię rekrutacyjną tak, by jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby kandydatów. Osobom, które zmieniają miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy w LPP, oferujemy pakiety relokacyjne i materiały pomagające w ułożeniu życia w nowym mieście.

W zdrowym ciele zdrowy duch


lppsa ludzie  nasze zasady 900x600px

Ważny jest dla nas work-life balance, dlatego uruchomiliśmy kompleksowy program wellbeingowy „heLPP” dla naszych pracowników i ich najbliższych. Program gwarantuje szybki, anonimowy i bezpłatny dostęp do pomocy ekspertów – psychologów, finansistów i prawników. Organizujemy też webinary poświęcone technikom radzenia sobie ze stresem czy budowania relacji.

Do dyspozycji pracowników centrali jest bezpłatna siłownia oraz rowery, skutery i rowery elektryczne, którymi mogą poruszać się pomiędzy różnymi lokalizacjami. W LPP działa sportowa drużyna LPP TEAM, a w niej sekcje biegowa, triathlonowa i rowerowa. Sponsorujemy jej członków, umożliwiając im udział w zawodach czy zakup strojów sportowych.

Dbając o zdrowie pracowników, umożliwiamy im wykupienie dofinansowywanych w połowie pakietów medycznych (dla nich samych oraz – w przypadku osób zatrudnionych w LPP SA – również rodziny), a także karty Multisport.

Rozwój kompetencji naszych pracowników
umożliwia rozwój całej firmy


kariera projekty i eventy module image 900x600px 96ppi

Dbamy o rozwój kompetencji pracowników, prowadząc różnorodne projekty szkoleniowe i rozwijające umiejętności liderskie. Mocno inwestujemy w rozwój kompetencji menedżerskich w naszych salonach. W ostatnim roku aż 20% pracowników otrzymało awanse. Równolegle dla pracowników sieci sprzedaży wprowadziliśmy system motywacyjny.

Uczestnicząc w ciekawych wydarzeniach branżowych oraz tworząc własne kampanie, promujemy LPP jako atrakcyjne miejsce pracy. Współpracujemy z uczelniami i szkołami średnimi oraz organizujemy dni otwarte.

29 930

pracowników na całym
świecie w 2022 roku

16 686

pracowników w Polsce

~ 4,8 mln zł

zainwestowaliśmy w rozwój
pracowników centrali

18,3h

to średnia liczba godzin
szkoleniowych w przeliczeniu
na pracownika centrali

85%

wynosi wskaźnik satysfakcji
uczestników działań rozwojowych
w salonach

245

pracowników wzięło udział
w kursach językowych

Różnorodność, równość i włączanieJesteśmy organizacją, która promuje i docenia różnorodność. Tworzymy wielonarodową społeczność ludzi wyznających różne wartości, pochodzących z różnorodnych kultur, o niejednolitym poziomie wrażliwości oraz stanie zdrowia fizycznego i psychicznego.


167 LPP docenione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Chcemy, aby wszyscy w naszej firmie czuli się mile widziani i szanowani. Nie akceptujemy jakiejkolwiek formy dyskryminacji.

Wyrazem tego jest podpisana w 2019 roku Karta Różnorodności oraz wypracowana w kompleksowym procesie w 2022 roku Polityka zarządzania różnorodnością, równego traktowania i budowania kultury włączenia.

W 2022 uruchomiliśmy Akademię Diversity&Inclusion, w ramach której poruszaliśmy tematy związane z nieuświadomionym wykluczeniem i faworyzowaniem, językiem włączającym czy mikroprzekazami. W webinarach na każdy z tych tematów brało udział po kilkaset osób. Głos w temacie różnorodności zabierają też nasze marki – Reserved prowadzi podcasty o tematyce różnorodnościowej oraz została partnerem projektu „Migane Idiotki” Joanny Okuniewskiej – pierwszego miganego podcastu w Polsce.

Wskaźnik Gender Pay Gap

Monitorujemy różnice w wynagrodzeniach pracowników ze względu na płeć i dążymy do ich całkowitego wyeliminowania. Ogólny wskaźnik luki płacowej, czyli Gender Pay Gap, wyniósł w Grupie LPP w 2022 roku 2%.

Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami

W całej Grupie LPP zatrudniamy 381 osób z niepełnosprawnościami. Intensywnie współpracujemy m.in. z gronem telepracowników, rozwijając nasz projekt aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem. Pomagają nam oni w licznych procesach HRowych czy związanych z BHP.

Klienci


Stosujemy szereg procedur, kontroli i audytów, które gwarantują, że na sklepowe półki naszych marek trafia towar bezpieczny i zgodny z przyjętymi przez nas standardami. Stale inwestujemy również w rozwiązania maksymalizujące sprawną i przyjazną obsługę klientów zarówno w salonie, jak i dokonujących zakupów online.

Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest dla nas kluczowaDostawcy produkujący dla nas kolekcje muszą przestrzegać szczegółowych wytycznych zawartych w „LPP Quality Guidebook”. Dokument określa standardy jakościowe, opisuje procedury przeprowadzania inspekcji, a także określa jakie testy i metody ich przeprowadzania są przez nas wymagane. Wprowadziliśmy również zasadę każdorazowego zatwierdzania przez naszych dostawców listy substancji chemicznych objętych ograniczeniami produkcyjnymi oraz substancji zakazanych.

lppsa srodowisko zdhc 900x600px v3

Oczekiwania dotyczące jakości określiliśmy według standardu AQL (Acceptance Quality Limit). Zanim złożymy zamówienie, wymagamy od dostawców przysłania próbek i wzorów, które podlegają ocenie jakościowej przed wprowadzeniem danego towaru do sprzedaży.

Za kontrolę odpowiadają 3 biura – w Polsce, Chinach i Bangladeszu, w których działają zespoły kontroli jakości. Kontrole – obok zakładów w Chinach i Bangladeszu – prowadzone są też m.in. we współpracujących z nami fabrykach w Pakistanie, gdzie zgodność ze standardami LPP jest sprawdzana przez lokalnych inspektorów.

Działamy również branżowo – współpracujemy z ZDHC, czyli międzynarodową inicjatywą na rzecz bezpieczeństwa chemicznego w branży odzieżowej.

9 309

kontroli jakości
w roku 2022/23

3

biura kontroli jakości
– w Polsce, Chinach
i Bangladeszu

100%

ubrań dla dzieci
kontrolowanych za pomocą
specjalnych wykrywaczy metalu

88

audytów jakości QAS
(Quality Assurance System)
w roku 2022/23

Społeczność lokalnaRealizujemy inicjatywy ważne dla społeczności lokalnej. Od lat wspieramy osoby i instytucje z otoczenia LPP. Dbamy o społeczności lokalne w miejscach, w których funkcjonują nasze biura oraz obiekty logistyczne.

125 Fundacja LPP w akcji na rzecz Domów dla Dzieci w Malborku

Docieramy do szerokiej grupy potrzebujących oraz organizacji na Pomorzu, gdzie znajduje się centrala LPP oraz centra magazynowe. Działamy także na terenie Małopolski, a przede wszystkim Krakowa, w którym mieszczą się siedziby marek House i Mohito.Realizujemy projekty dedykowane mieszkańcom Brześcia Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim oraz Jasionki na Podkarpaciu, gdzie funkcjonują nasze obiekty magazynowe.

Fundacja LPP Wspiera Lato na dolnym z lpp 900x600px96ppi

W każdym z tych miejsc pomagamy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz inwestujemy w ich rozwój i edukację. Wspieramy również organizacje opiekujące się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i placówki medyczne. Wszystkie te działania realizujemy za pośrednictwem Fundacji LPP.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi projektami na podstronie Fundacji LPP.


LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2022/23 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport