Satysfakcja i bezpieczeństwo klientów są dla nas kluczowe

Dostawcy produkujący dla nas kolekcje muszą przestrzegać szczegółowych wytycznych zawartych w „LPP Quality Guidebook”. Dokument określa standardy jakościowe, opisuje procedury przeprowadzania inspekcji, a także określa jakie testy i metody ich przeprowadzania są przez nas wymagane. Wprowadziliśmy również zasadę każdorazowego zatwierdzania przez naszych dostawców listy substancji chemicznych objętych ograniczeniami produkcyjnymi oraz substancji zakazanych.

Oczekiwania dotyczące jakości określiliśmy według standardu AQL (Acceptance Quality Limit). Zanim złożymy zamówienie, wymagamy od dostawców przysłania próbek i wzorów, które podlegają ocenie jakościowej przed wprowadzeniem danego towaru do sprzedaży.

Za kontrolę odpowiadają 3 biura – w Polsce, Chinach i Bangladeszu, w których działają zespoły kontroli jakości. Kontrole – obok zakładów w Chinach i Bangladeszu – przeprowadzane prowadzone są też m.in. we współpracujących z nami fabrykach w Pakistanie, gdzie zgodność ze standardami LPP jest sprawdzana przez lokalnych inspektorów.

9309

kontroli jakości w roku 2022/23

3

biura kontroli jakości - w Polsce, Chinach i Bangladeszu

88

audytów jakości QAS (Quality Assurance System) w roku 2022/23

100 %

ubrań dla dzieci kontrolowanych za pomocą specjalnych wykrywaczy metalu