DBAMY
O PRZESTRZEGANIE
NASZYCH ZASAD
0tys.

pracowników
objętych
kodeksem etyki

0

rynków
na trzech
kontynentach

Nasze Zasady

Przez lata wypracowaliśmy łączące nas zasady – takie jak odpowiedzialność,
uczciwość, sprawiedliwość, otwartość i szacunek do innych,
a ludzie są naszą najwyższą wartością.

Poszanowanie praw człowieka w LPPNa każdym etapie naszej działalności przestrzegamy praw człowieka i wymagamy tego również od naszych dostawców. Poszanowanie praw człowieka w LPP przejawia się w podejmowaniu działań, które regulują i promują godne traktowanie m.in. naszych pracowników, dostawców, klientów i innych uczestników naszego łańcucha dostaw.

Mówimy stanowcze nie działaniom niezgodnym z naszymi wartościami. W tym celu opracowaliśmy szereg dokumentów i wytycznych, które mają być wskazówką w relacjach z różnymi grupami interesariuszy.

Dokumenty i wytycznePoniżej publikujemy listę dokumentów zawierających zasady i wytyczne obowiązujące w LPP, których przestrzegania wymagamy nie tylko od naszych pracowników, ale również i kontrahentów.

Wśród dokumentów znajdują się:

• Zasady LPP. Przewodnik dla pracowników
• Zasady LPP dla pracowników salonów
• Zasady współpracy z kontrahentami
• Kodeks Postępowania
• Polityka Grupy LPP dotycząca poszanowania praw człowieka
• Polityka Grupy LPP dotycząca zarządzania różnorodnością, równego traktowania i budowania kultury włączenia
• Zasady zgłaszania nieprawidłowości

nasze zasady zasady lpp przewodnik dla pracowników

ZASADY LPP PRZEWODNIK
DLA PRACOWNIKÓW

nasze zasady zasady lpp dla pracowników salonów

ZASADY LPP DLA
PRACOWNIKÓW SALONÓW

nasze zasady zasady współpracy z kontrahentami

ZASADY WSPÓŁPRACY
Z KONTRAHENTAMI

nasze zasady kodeks postępowania

KODEKS
POSTĘPOWANIA

nasze zasady polityka grupy lpp dotycząca praw człowieka

POLITYKA GRUPY LPP DOTYCZĄCA
POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

nasze zasady polityka grupy lpp dotyczaca zarzadzania różnorodnością

POLITYKA GRUPY LPP DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ,
RÓWNEGO TRAKTOWANIA I BUDOWANIA KULTURY WŁĄCZENIA

nasze zasady zasady zgłaszania nieprawidłowości

ZASADY ZGŁASZANIA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zasady zgłaszania nieprawidłowościUczciwość i przejrzystość procesów biznesowych oraz dobre relacje z otoczeniem są dla nas kluczowe. Zależy nam na tym, by rzetelnie zbierać i sprawdzać wszelkie informacje na temat nieprawidłowości dotyczących prowadzonej przez nas działalności. Dążymy do zapewnienia transparentności i zgodności działań LPP i jej pracowników z prawem oraz wewnętrznymi zasadami, dlatego zachęcamy do zgłaszania wszelkich nieodpowiednich praktyk.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. zapewniamy możliwość bezpiecznego zgłaszania nieprawidłowości poprzez formularz dostępny poniżej.

Zasady zgłaszania nieprawidłowości nie obejmują roszczeń klientów związanych z niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową, które podlegają rozpatrzeniu przez Biuro Obsługi Klienta.W trosce o zapewnienie w pełni anonimowej komunikacji, nasz formularz został przygotowany na zewnętrznej platformie. Dzięki temu osoba zgłaszająca nieprawidłowość ma zapewnioną anonimowość oraz bezpieczeństwo przekazanych informacji.

Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest automatyczny numer identyfikacyjny „ID zgłoszenia” oraz hasło – konieczne jest zapisanie tych danych. Dzięki temu możliwe jest anonimowe logowanie się do narzędzia w celu śledzenia przebiegu obsługi zgłoszenia oraz prowadzenia dalszej komunikacji.

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2022/23 rok znajdziesz tutaj

Pobierz raport