REALIZUJEMY CELE
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
0%

ubrań naszych marek
stanowiły w 2021 R.
kolekcje Eco Aware

0lat

większość biur i centrum
dystrybucyjne w
Pruszczu Gdańskim
będą zasilane energią
odnawialną

LPP S.A.Zrównoważony rozwójNasze zobowiązania

NASZE ZOBOWIĄZANIANa każdym kroku dbamy o to, by działać fair.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju „For People For Our Planet” to nasza odpowiedź na pilne wyzwania klimatyczne.
Skupiamy się w niej na celach środowiskowych, bo od stanu środowiska zależy przyszłość i jakość życia wszystkich ludzi.

STRATEGICZNE KIERUNKI 2020-2025

Legenda:

Zrealizowane

W trakcie

PRODUKT I PRODUKCJA

2020

Wdrażanie programu Eco Aware Production w obszarach: gospodarki wodnej i pozyskiwania energii

2021

25% odzieży wyprodukowanej przez LPP to kolekcje Eco Aware

30% fabryk w południowej Azji objętych programem Eco Aware Production

2023

100% fabryk jeansów objętych programem Eco Aware Production

System zbiórki używanej odzieży w 100% sklepów

1 mln PLN na inwestycje w nowe technologie pozwalające utylizować odpady tekstylne

2025

50% odzieży Reserved w kolekcji Eco Aware

Redukcja CO2 o 15%

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

2020

Członkostwo w ZDHC

2021

100% produktów zawierających wełnę lub pierze będzie posiadało certyfikat RDS lub RWS

2025

Całkowita zgodność ze standardami ZDHC

PLASTIK POD KONTROLĄ

2020

100% opakowań do wysyłki zamówień online Mohito i Reserved bez jednorazowego plastiku

100% folii do wysyłki zamówień online House, Cropp, Sinsay z recyklingu

ograniczenie użycia jednorazowej folii do pakowania próbek handlowych o 50%

2021

100% zawieszek cenowych wolnych od folii

2023

100% kartonów z recyklingu lub z certyfikatem

100% opakowań w sklepach z recyklingu

2025

100% plastiku użytego w opakowaniach nadaje się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania

BUDYNKI CENTRALI I SIEĆ SPRZEDAŻY

2020

Rozpoczęcie wdrożenia programu Eco Aware Stores

2021

100% zielonej energii zasilającej nasze serwery i sklepy internetowe

2023

Wszystkie nowe budynki z certyfikatami ekologicznymi (BREEAM/LEED)

2025

100% sklepów objętych programem Eco Aware Stores

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ 2015-2030

Chcemy mieć pozytywny wkład w globalne cele „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. To plan rozwoju i drogowskaz dla świata wskazujący co należy robić, aby zapobiec największym ryzykom społeczno-środowiskowym. Do tej Agendy odnoszą się rządy, organizacje międzynarodowe, sektor biznesu, sektor naukowy i obywatele państw.

cele onz 1 wide


Dobra jakość
edukacji


• Oferujemy liczne programy rozwojowe i możliwości podwyższania kwalifikacji naszym pracownikom.

• Współpracujemy z uczelniami wyższymi, wspierając kształcenie młodych projektantów i umożliwiając im zdobycie doświadczenia w zawodzie.

• Działamy na rzecz poprawy edukacji dzieci i młodzieży w gminach, w których prowadzimy inwestycje.

cele onz 2 wide


Wzrost gospodarczy
i godna praca


• Jesteśmy jednym z największych płatników podatkowych w Polsce i największym na Wybrzeżu. Wspieramy rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

• Zatrudniamy 31 808 osób w Polsce i zagranicą.

• Wdrażamy dobre praktyki w łańcuchu dostaw, przyczyniając się do przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości w fabrykach naszych azjatyckich dostawców.

cele onz 3 wide


Przemysł, innowacyjność,
infrastruktura


• Jesteśmy w pełni omnichannelową organizacją, skutecznie integrującą kanał sprzedaży stacjonarnej i e-commerce.

• Od 2016 roku zainwestowaliśmy 180 mln zł w Fashion Tech, w tym w takie projekty jak wdrożenie elektronicznych metek (RFID).

• Rozwijamy nowoczesne i zróżnicowane zaplecze logistyczne, obejmujące sieć centrów dystrybucyjnych i Fulfillment Centers w strategicznych lokalizacjach w Polsce i zagranicą.

• Wdrażamy rozwiązania usprawniające i optymalizujące zarządzanie łańcuchem dostaw.

cele onz 4 wide


Mniej
nierówności


• Dbamy o różnorodność w naszej firmie.

• Ponad połowę stanowisk kierowniczych i menadżerskich w naszej firmie zajmują kobiety.

• Zatrudniamy pracowników z niepełnosprawnościami i oferujemy im możliwości rozwoju zawodowego.

• Wspieramy wolontariat pracowniczy.

• Dbamy o przestrzeganie praw człowieka, praw pracowniczych i standardów bezpieczeństwa przez naszych dostawców.

• Poprzez działania Fundacji LPP wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

cele onz 5 wide


Zrównoważone miasta
i społeczności


• Działamy na rzecz rozwoju Gdańska i Krakowa oraz dzielnic, w których mieszczą się nasze siedziby.

• Odpowiadamy na potrzeby społeczności lokalnych, w których prowadzimy naszą działalność.

• Jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społecznego gminy Brześć Kujawski, koncentrując się na wsparciu w obszarze edukacji najmłodszych mieszkańców.

cele onz 6 wide


Odpowiedzialna konsumpcja
i produkcja


• Systematycznie zwiększamy w kolekcjach naszych marek udział materiałów bardziej przyjaznych środowisku.

• Wdrażamy program Eco Aware Production w obszarze gospodarki wodnej i pozyskiwania energii. Prowadzimy kontrole jakościowe w łańcuchu dostaw.

• Przestępując do Porozumienia ZDHC zaangażowaliśmy się w przyjęcie listy zakazanych, niebezpiecznych substancji w procesie produkcji odzieży.

• Prowadzimy zbiórkę używanej odzieży w Polsce i nadajemy jej drugie życie, przekazując ją potrzebującym.

• Dołączyliśmy do Cotton Made in Africa oraz Canopy – organizacji i projektów wdrażających praktyki zrównoważonych upraw i bardziej przyjaznego korzystania z zasobów naturalnych.

• Wdrażamy w salonach narzędzia telemetrii pozwalające na monitoring zużycia energii.

cele onz 7 wide


Działania w dziedzinie
klimatu


• Realizujemy ambitne cele naszej strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”, związane m.in. ze wzrostem udziału kolekcji bardziej przyjaznych środowisku (Eco Aware), zmniejszeniem stosowania plastiku czy zmniejszeniem naszego śladu węglowego.

• Całkowita emisja GHG Grupy LPP w przeliczeniu na liczbę sprzedanych sztuk odzieży zmniejszyła się o 2,2%.

• W wysyłkach e-commerce całkowicie wyeliminowaliśmy foliopaki niepochodzące z recyclingu, dzięki temu zredukowaliśmy 1015 ton plastiku z obiegu.

• Wyeliminowaliśmy w 100% folię z naszych zawieszek cenowych.

• Inwestujemy w rozwiązania ograniczające emisje gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością oraz umożliwiających korzystanie z energii odnawialnej.

cele onz 8 wide


Partnerstwa
na rzecz celów


• Jako pierwsza polska firma odzieżowa przystępujemy do międzynarodowych inicjatyw, które działają na rzecz istotnego zmniejszania oddziaływania na środowisko.

• Jesteśmy członkiem United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej firmy działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zobowiązaliśmy do przestrzegania zasad określonych przez UN Global Compact.

PARTNERSTWA

lppsa nasze zobowiazania accord logo 900x600px blue

2013

ACCORD

Od 2013 roku jesteśmy jedynym polskim członkiem organizacji ACCORD – The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, która działa w imieniu branży fashion na rzecz poprawy warunków pracy w Bangladeszu. Celem ACCORD jest m.in. wdrażanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe w fabrykach, szkolenia pracowników fabryk w Bangladeszu z zakresu bezpieczeństwa i ich praw. Od 1 września 2021 roku w miejsce dotychczasowej inicjatywy ACCORD powstała nowa – pod nazwą International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry (w skrócie: International Accord). Jej celem jest kontynuowanie i rozszerzanie wspólnych wysiłków sygnatariuszy umowy wraz ze związkami zawodowymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa fabrykom odzieży.

lppsa nasze zobowiazania otwarte klatki logo 900x600px blue

2016

Otwarte Klatki
i Fur Free Retailer

Zawarliśmy porozumienie z organizacją Otwarte Klatki, w ramach którego stale zobowiązaliśmy się do rezygnacji z naturalnych futer i przystąpiliśmy do międzynarodowej inicjatywy Fur Free Retailer (Sklepy Wolne od Futer).

lppsa nasze zobowiazania partnerstwa fbnpoland fob logo 900x600px blue

2017

Stowarzyszenie Firm Rodzinnych
i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dołączyliśmy do grona członków Stowarzyszenia Firm Rodzinnych – Family Business Network Poland.

Zostaliśmy członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu – stowarzyszenia, które działa kompleksowo na rzecz promowania w biznesie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

lppsa nasze zobowiazania partnerstwa pp fir logo 900x600px blue

2018

Pracodawcy Pomorza
i Fundusz Inicjowania Rozwoju

Zostaliśmy członkami Pracodawców Pomorza – największej i najstarszej organizacji pracodawców z województwa pomorskiego. Jej celem jest reprezentowanie interesów pracodawców wobec władz oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.

Zostaliśmy jednym z partnerów Funduszu Grantowego FIR (Fundusz Inicjowania Rozwoju) – lokalnego funduszu, który wspiera finansowo i merytorycznie najlepsze pomorskie inicjatywy międzysektorowe przyczyniające się do realizacji zmiany społeczno-gospodaczej w środowisku lokalnym lub w skali całego województwa pomorskiego.

lppsa nasze zobowiazania partnerstwa ungc npe logo 900x600px blue

2019

United Nations Global Compact
i New Plastics Economy Global
Commitment

Przystąpiliśmy do United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przystąpiliśmy do New Plastics Economy Global Commitment, globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem.

lppsa nasze zobowiazania partnerstwa zdhc pp zpphiu logo 900x600px blue

2020

ZDHC, Polski Pakt Plastikowy
i Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

Dołączyliśmy do Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), działającego na rzecz eliminacji szkodliwych substancji chemicznych w łańcuchu wartości branży odzieżowej. Wraz z dostawcami wypełnimy rygorystyczne i nierzadko wykraczające poza regulacje prawne standardy w zakresie eliminacji niebezpiecznych chemikaliów w łańcuchu dostaw. Do 2025 roku osiągniemy całkowitą zgodność z wymaganiami ZDHC.

Zostaliśmy sygnatariuszem Polskiego Paktu Plastikowego, wspierającego zarządzanie plastikiem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zostaliśmy jednym z członków–założycieli Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług [ZPPHiU].

lppsa nasze zobowiazania partnerstwa canopy i cotton made in africa logo 900x600px blue

2021

CANOPY
I COTTON MADE IN AFRICA

Rozpoczęliśmy współpracę z Canopy – organizacją, której celem jest rozwijanie wśród przedsiębiorców praktyk biznesowych na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów leśnych na świecie.

Dołączyliśmy do grona partnerów Cotton made in Africa – uznanego na świecie standardu dla zrównoważonych upraw bawełny w Afryce.

LPP SA - Odpowiedzialność - Pobierz Raport CSR

Pełen raport za 2021/22 rok znajdziesz tutaj:

Pobierz raport