Sklepy

Od 2020 roku prowadzimy specjalny program mający na celu zwiększanie efektywności energetycznej naszych sklepów.

W tym celu sukcesywnie uruchamiamy w kolejnych salonach system telemetrii, pozwalający na precyzyjny monitoring i zarządzanie energią elektryczną. System umożliwia zdalny nadzór oraz szczegółową analizę zapotrzebowania i zużycia energii przez poszczególne instalacje oraz urządzenia w salonach.

Aby generować mniejszy ślad węglowy i ograniczać zużycie energii, podjęliśmy decyzję o całkowitym wyłączaniu klimatyzacji oraz oświetlenia sali sprzedaży, zaplecza i witryny w naszych sklepach w dni wolne od pracy oraz w nocy. W godzinach otwarcia salonu pozostawiamy nastawy klimatyzacji w automatycznym trybie pracy w granicach temperaturowych pomiędzy 20 i 22 °C.

Z chwilą zamknięcia sklepu, na czas pozostawania w nim personelu, wyłączamy 70% oświetlenia, które następnego dnia załącza się automatycznie bez ingerencji obsługi sklepu

Racjonalizujemy również zużycie energii przez wielkoformatowe ekrany LED, dlatego włączamy je centralnie dopiero na 15 minut przed otwarciem sklepu i wygaszamy zaledwie 30 minut po zamknięciu.

W dwupoziomowych salonach instalujemy schody ruchome z czujnikami ruchu, które zwalniają w momencie, gdy nie są używane.

OZE

Tam, gdzie mamy taką możliwość, korzystamy z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE). Za odnawialne źródło energii uważamy energię wiatrową i słoneczną.

Ważnym krokiem w tym kierunku była m.in. umowa jaką podpisaliśmy w 2021 roku na budowę na nasze potrzeby farmy wiatrowej. Dzięki niej od 2023 roku duża część naszych obiektów biurowych, a także Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim zaopatrujemy w energię wiatrową. Docelowo zasilaniem tym objęta będzie także część naszych salonów w Polsce.

Umowa z firmą FIGENE jest jednym z największych kontraktów PPA (Power Purchase Agreement) na energię odnawialną w Polsce. Firma zbudowała dodatkową farmę wiatrową na potrzeby realizacji współpracy z LPP. Umowa podpisana jest na 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

Równolegle implementujemy rozwiązania solarne.

Infrastruktura magazynowa

Od 2023 r. wszystkie nasze nowe obiekty budowlane obejmowane są certyfikacją BREEAM lub LEED.

Centrum Dystrybucyjne Brześć Kujawski

Ważnym punktem w optymalizacji działania obiektów logistycznych LPP jest ograniczanie ich wpływu na środowisko. Magazyn w Brześciu Kujawskim znajduje się obecnie w trakcie certyfikacji zrównoważonego budownictwa w systemie BREEAM. Obiekt wyposażono m.in. w system rekuperacji w pomieszczeniach biurowych, który pozwala na odzysk nawet do 95% ciepła.

Dzięki zainstalowaniu na dachu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,5 MW i powierzchni ponad 7 tys. m2, budynek zasilany jest energią odnawialną. LPP przywiązuje dużą wagę do komfortu pracowników, dlatego już na etapie projektowania centrum dystrybucyjnego, jednym z priorytetów było zapewnienie najkorzystniejszych warunków pracy. Optymalizacja instalacji oświetleniowej, grzewczej, klimatyzacyjnej oraz wentylacyjnej dzięki zaawansowanemu systemowi BMS, a także szerokie korytarze i przeszklenie magazynu to tylko niektóre z dostępnych udogodnień.

Centrum Dystrybucyjne w Rumunii

Obiekt obecnie znajduje się w trakcie certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Outstanding. Budynki ubiegające się o certyfikat muszą spełniać wysokie wymagania m.in. w zakresie zastosowania materiałów z certyfikatami środowiskowymi oraz wdrożenia systemów minimalizujących zużycie energii i wody, a także dostępności do naturalnego oświetlenia, wentylacji i infrastruktury dla rowerów.

Centrum Dystrybucyjne korzysta z zasilania OZE dzięki zamontowanym na dachu panelom słonecznym o pow. 10 tys. m2 i łącznej mocy 2 MW. Zasilanie z instalacji fotowoltaicznej pokryje 30 proc. jego zapotrzebowania na energię.

Magazyn e-commerce w Jasionce

Nowy obiekt spełnia wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, dzięki czemu gwarantuje komfort użytkowania oraz wydajności, uwzględniając jednocześnie rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Inwestycja o łącznej powierzchni 69 tys. m2. została otoczona łąkami kwietnymi oraz nasadzeniami drzew i krzewów, a przestrzenie magazynowe w 30 proc. posiadają dostęp światła naturalnego. W budynku zastosowano też specjalistyczne systemy pozwalające na obniżenie zużycia wody w obiekcie o min. 65 proc.

Wybór lokalizacji i zastosowane rozwiązania pozwalają nie tylko na ograniczenie oddziaływania obiektu na otoczenie, w tym dodatkową redukcję emisji CO2. Już na etapie tworzenia projektu uwzględniono wpływ na samopoczucie i zdrowie jego użytkowników. Instalacje oświetleniowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne zostały zoptymalizowane w taki sposób, by zapewnić komfort pracownikom. Również z tą myślą na terenie obiektu wprowadzono szereg udogodnień, w tym doprowadzono bezpośrednio do magazynu dwie linie autobusowe.

Magazyn e-commerce w Pruszczu Gdańskim

Obiekt spełniający wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent (hala A) i Very Good (hala B), zaprojektowano i wyposażono m.in. w technologię BMS pozwalającą na obniżenie kosztów eksploatacji i ograniczenie negatywnego wpływu obiektu na środowisko. System automatycznie steruje energią elektryczną, oświetleniem, wentylacją i ogrzewaniem, a także ogranicza zużycie wody.

Dokonano również analizy projektowej obiektu w zakresie wykorzystania światła naturalnego oraz akustyki przestrzeni biurowych zgodnie z wytycznymi BREEAM. Zadbano też o tereny zielone i ich bioróżnorodność oraz wzbogacenie ekosystemu otaczającego inwestycję.

Zdjęcie: Panattoni

Magazyn e-commerce w Rumunii

Magazyn otrzymał certyfikat EDGE przyznawany budynkom o co najmniej 20% większej efektywności w zakresie zużycia energii, wody i materiałów niż standardowe budownictwo. Zastosowano w nim m.in. energooszczędne oświetlenie, system klimatyzacji, który przy minimalnym zużyciu energii utrzymuje odpowiednią temperaturę w każdym pomieszczeniu, rozwiązania pozwalające na mniejsze zużycie wody.

Biura

Biura LPP w Krakowie i w Gdańsku to budynki przyjazne środowisku z wieloma udoskonaleniami w zakresie ograniczenia zużycia energii.

Siedziba krakowskiego oddziału LPP oraz nowy budynek biurowy w Gdańsku spełniają wymogi certyfikacji BREEAM.

Zastosowaliśmy w nich rozwiązania takie jak m.in. system BMS redukujący energochłonność urządzeń, system rekuperacji powietrza czy szkło niskoemisyjne w oknach, których rozmiary i umiejscowienie pozwalają na maksymalne wykorzystanie światła dziennego.

Uruchomiliśmy system wspólnego użytkowania samochodów CarSharing, w oparciu o aplikację dostępną dla pracowników centrali.