Eliminacja jednorazowego plastiku

Od 2017 roku sukcesywnie zmieniamy politykę opakowaniową, z której eliminujemy jednorazowy plastik zastępując go tekturą lub papierem z makulatury bądź tworzywami sztucznymi nadającymi się do ponownego użycia lub recyklingu.

Wszystkie te działania pozwoliły nam od 2017 roku zmniejszyć wykorzystanie jednorazowego plastiku.

W ciągu ostatnich lat wyeliminowaliśmy jednorazowy plastik z opakowań, w których dostarczamy do naszych klientów zamówienia internetowe.

Foliopaki z jednorazowego plastiku zamieniliśmy na folię z recyklingu, kartony produkowane z tektury makulaturowej oraz papierowe koperty.

Plastikowe poduszki powietrzne i folię bąbelkową tradycyjnie wykorzystywaną do zabezpieczania zawartości przesyłki, zamieniliśmy na papierowe wypełniacze z przetworzonej makulatury.

Sukcesywnie zmniejszamy też ilość surowca wykorzystywanego do produkcji opakowań. Dopasowujemy ich wielkość do zawartości przesyłki.

Wszystkie koperty, w których zamówienia e-commerce trafiają do naszych klientów wykonane są z papieru z certyfikatem FSC, co oznacza, że drzewa wykorzystane do jego produkcji pozyskane zostały ze zrównoważonych źródeł.

Kartony w przesyłce do klienta zaklejamy wyłącznie papierową taśmą z klejem skrobiowym aktywowanym wodą.

Wyeliminowaliśmy folię z zawieszek cenowych naszych produktów, a plastikowe żyłki mocujące metkę do odzieży, zastąpiliśmy sznurkiem zabezpieczonym woskiem pszczelim.

Optymalizacja wielkości opakowań w praktyce oznacza tez lepsze zagospodarowanie przestrzeni przewozowej firm kurierskich i ograniczanie liczby kursów w transporcie do klientów. Przez to pośrednio ogarniczamy emisję śladu węglowego.

Nasze kooperacje

New Plastics Economy Global Commitment

W 2019 roku jako pierwsza polska firma przystąpiliśmy do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem – New Plastics Economy Global Commitment. To międzynarodowe porozumienie zainicjowane przez fundację Ellen MacArthur we współpracy z ONZ, którego celem jest całkowita eliminacja plastikowych odpadów niepodlegających obiegowi zamkniętemu.

Polski Pakt Plastikowy

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa platforma współpracy firm oraz organizacji branżowych i pozarządowych, zrzeszająca uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych z obszaru opakowań, takich jak firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek i sieci handlowe, po recyklerów i organizacje odzysku. Członkowie inicjatywy dążą do zmiany obecnego modelu wykorzystywania sztucznych surowców w opakowaniach w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Powyższe inicjatywy to platformy wymiany wiedzy, know-how i standardów, które pozwalają nam być aktywnym uczestnikiem globalnej walki z problemem odpadów plastikowych. Wszystko po to, by zaradzić globalnemu kryzysowi związanemu z odpadami z tworzyw sztucznych i zanieczyszczeniem u źródła.

Od 2023 roku 100% naszych kartonów pochodzi z recyklingu lub posiada certyfikat FSC.

W sklepach stacjonarnych używamy wyłącznie toreb z papieru z recyklingu z certyfikatem FSC.