Rok podatkowy 2022/23

Miniony rok w związku z niepewną sytuacją społeczno-gospodarczą na świecie wiązał się ze spowolnieniem w wielu branżach. Nasza rodzinna firma z Gdańska i w tym czasie nie zrezygnowała jednak z rozwoju. Kontynuowała inwestycje w IT i logistykę, umacniając swoje omnichannelowe podejście do biznesu. Zadebiutowała też na kolejnych rynkach. Wszystko to sprawiło, że odprowadzone do krajowej kasy przez LPP podatki osiągnęły w roku obrotowym 2022/23 rekordową kwotę.

To kolejny rok potwierdzający, jak ważne jest podejmowanie odważnych decyzji biznesowych adekwatnych do zmiennych i trudnych warunków rynkowych. Zmuszeni byliśmy zmodyfikować naszą strategię zagranicznego rozwoju i kierunek ekspansji poza krajem. Mierzyliśmy się również m.in. z kształtującymi się na nowo zwyczajami zakupowymi konsumentów.

Ponad 30-letnie doświadczenie naszej spółki połączone ze zrozumieniem potrzeby elastycznego podejścia i poszukiwania rozwiązań najlepiej odpowiadających nowym okolicznościom sprawdziło się i tym razem. Dzięki temu to już kolejny rok, w którym mogliśmy solidnie zasilić rodzimą gospodarkę.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące kwot odprowadzonych przez LPP podatków i innych danin w roku obrotowym 2022/23, a więc w okresie 02.2023 r. do 01.2023 r.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2022/23 roku

Rok podatkowy 02.2022/ 01.2023
Podatek VAT 895 713
Podatek VAT sklep e-commerce UE 33 056
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 183 927
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych 0
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD 53 599
Cło 270 662
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 35 755
PFRON 7 143
ZUS łącznie 223 224
Podatek od nieruchomości 7 466
Podatek od środków transportowych 1
Razem [tys. zł.] 1 710 546

Dane za 2022 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2023 po złożeniu deklaracji podatkowej.

Analiza danych

Łączna kwota wpływów do budżetu państwa ze strony LPP osiągnęła w roku obrotowym 2022/23 rekordowy wynik ponad 1,7 mld złotych. Na tę sumę składają się nie tylko podatki, ale i wszelkie inne zobowiązania, tytułem których spółka odprowadzała środki do krajowej kasy.

Największą składową zobowiązań opłaconych w tym okresie był VAT, w związku z którym LPP zapłaciło niemal 896 mln złotych. Kolejny istotny element to cło w wysokości ponad 270 mln złotych.

Tytułem ZUS-u natomiast do krajowej kasy trafiło od LPP 223 mln złotych, a CIT-u niemal 184 mln zł. Opłacony przez LPP podatek od sprzedaży detalicznej przekroczył za to kwotę 53 mln złotych.

Istotnymi sumami zasilającymi polską gospodarkę były też odprowadzone przez LPP: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – ponad 35 mln złotych), VAT w związku z transakcjami w sklepach e-commerce w Unii Europejskiej (ponad 33 mln złotych), a także podatek od nieruchomości oraz PFRON (w obu tych przypadkach kwota przekroczyła 7 mln złotych).

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2022/23 roku (w tys. zł.)

Rok podatkowy 2021/22

Z powodu trwającej pandemii miniony rok wiązał się ze znacznym spowolnieniem gospodarczym w Polsce i na świecie. Było ono spowodowane między innymi wprowadzanymi obostrzeniami, co dotknęło w dużym stopniu branżę usługowo-handlową. Mimo to nasza rodzinna firma z Gdańska dokładała wszelkich starań, aby zakończyć ten rok z dobrym wynikiem i zagwarantować swoim pracownikom stabilne zatrudnienie.

Odpowiednie decyzje biznesowe, elastyczność oraz szybkie i umiejętne przystosowywanie się do zmiennych i przede wszystkim trudnych warunków gospodarczych pozwoliły nam na dalsze skuteczne realizowanie strategii rozwoju spółki LPP. Przełożyło się to wszystko także na nasze zyski, a tym samym na znaczną sumę z podatków, którą przekazaliśmy do budżetu państwa. LPP to polska firma odzieżowa, w której mimo ciągłej ekspansji i dynamicznego rozwoju pamiętamy o korzeniach – dlatego podatki płacimy w Polsce.

W poniższej tabeli przedstawiamy informacje o tym, jakie podatki LPP wpłaciło do polskiego budżetu za rok 2021/22. Uwzględniona została w niej nie tylko suma, jaką łącznie dały podatki LPP – całość została podzielona w przejrzysty i czytelny sposób, aby każdy mógł zapoznać się ze szczegółami na temat wysokości naszych poszczególnych zobowiązań.

Tabela uwzględnia kwoty dotyczące roku obrotowego 2021/22, czyli za okres od 02.2021 do 01.2022 r.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2021/22 roku

3333

Rok podatkowy 02.2021/ 01.2022
Podatek VAT 761 231
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 360 180
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych 31 528
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD 38 024
Cło 202 426
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 31 831
PFRON 5 022
ZUS łącznie 153 603
Podatek od nieruchomości 6 018
Podatek od środków transportowych 2
Razem [tys. zł.] 1 589 865

Dane za 2021 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2022 po złożeniu deklaracji podatkowej.

Analiza danych

Łączna suma wpływów z podatków LPP do polskiego budżetu w roku rozliczeniowym 2021/22 wyniosła ponad 1,5 mld złotych. Kwota ta składa się z różnych rodzajów podatków i danin oraz wszelkich innych naszych zobowiązań, które zostały przez nas przekazane do krajowego budżetu.

Podatek VAT zapłacony przez LPP był najwyższym zobowiązaniem za ten okres i wynosił ponad 761 mln złotych. Kolejną ważną składową wszystkich wpływów ze strony naszej rodzinnej firmy odzieżowej do budżetu państwa był podatek CIT, który przekroczył 360 mln złotych, oraz cło, które wyniosło ponad 202 mln złotych.

W opisywanym okresie podatkowym LPP zasiliło także państwową kasę ponad 5 022 tyś. złotych w ramach składek ZUS. Podatek CFC przekroczył 31 mln złotych, a podatek od sprzedaży detalicznej PSD wyniósł ponad 38 mln złotych.

Wysokie sumy na rzecz skarbu państwa LPP wpłaciło również z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – ponad 31 mln złotych) oraz podatków od nieruchomości (ponad 6 mln złotych).

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2021/22 roku (w tys. zł.)

Rok podatkowy 2020/21

Sytuacja gospodarcza na całym świecie uległa znacznemu pogorszeniu ze względu na panującą pandemię. Mimo to, nasza firma rodzinna z Gdańska dokładała wszelkich starań, aby miniony rok zakończyć z wysokim wkładem podatkowym do budżetu państwa. Choć nasze brandy są obecnie rozpoznawalne w wielu krajach na świecie, LPP to polska firma odzieżowa i dlatego nasze podatki płacimy właśnie w Polsce.

Pomimo pandemii rok 2020/21 zakończyliśmy z wynikami, które pozwoliły nam na wysoki wkład do budżetu państwa z podatków. LPP sprawiło, że było to możliwe między innymi dzięki szybkiemu reagowaniu na zmiany gospodarcze na świecie oraz skrupulatnemu wdrażaniu strategii rozwoju spółki.

Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia podatki LPP za 2020/21 rok. Uwzględniona została w niej nie tylko łączna kwota podatków spółki – całość jest podzielona tak, aby w przejrzysty sposób ukazać wysokość wpływów z konkretnych zobowiązań.

Tabela uwzględnia kwoty dotyczące roku obrotowego 2020/21, czyli za okres od 02.2020 do 01.2021.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020/21 roku

Rok podatkowy 02.2020/ 01.2021
Podatek VAT 457 190
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 40 458
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych 50 945
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 115 953
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 19 656
PFRON 880
ZUS łącznie 64 267
Podatek od nieruchomości 4 919
Podatek od środków transportowych 2
Razem [tys. zł.] 754 270

Dane za 2020 są prognozowane. Ostateczne wartości zostaną podane w lipcu 2021 po złożeniu deklaracji podatkowej.

Analiza danych

Wkład LPP przekazany do budżetu państwa w 2020/21 roku przekroczył łącznie sumę 754 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się różne zobowiązania i daniny, a także podatki. LPP wpłaciło aż 457 mln złotych z tytułu VAT-u – to najwyższa kwota wśród wszystkich zobowiązań podatkowych firmy za ten okres.

Z tytułu innych zobowiązań podatki LPP również utrzymały się na bardzo wysokim poziomie. W minionym roku firma odprowadziła do skarbu państwa ponad 64 mln złotych w ramach składek ZUS, a CIT przekroczył 40 mln złotych. Cło związane z międzynarodową działalnością gdańskiej firmy to natomiast kwota prawie 116 mln złotych, a podatek od nieruchomości spółki – prawie 5 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2020/21 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2020 21 rok 2718x2222px PL

Rok podatkowy 2018

Rok podatkowy 2018 to kolejny z rzędu rok, w którym nasze wpływy do budżetu państwa przewyższyły rok poprzedni – tym razem o ponad 100 000 tys. złotych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać naszą krajową gospodarkę na coraz większą skalę.

Rosnący wkład do krajowego budżetu jest możliwy m.in. dzięki wzrastającej rozpoznawalności naszych brandów poza granicami kraju. Model biznesowy, w którym promujemy polski know-how m.in. poprzez sprzedaż zaprojektowanych w Polsce kolekcji również poza Polską, sprawdza się. To między innymi dzięki eksportowi i równoczesnemu płaceniu w kraju podatków, LPP przyczynia się do polskiego wzrostu gospodarczego.

Poniżej prezentujemy dane, które pokazują nasz wkład w 2018 roku do budżetu państwa. W tabeli można przyjrzeć się nie tylko łącznej kwocie, ale i wysokości wpływów wynikających z poszczególnych zobowiązań.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku

Rok podatkowy 2018
Podatek VAT 613 318
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 149 611
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych 10 598
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 131 232
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 20 275
PFRON 696
ZUS łącznie 70 570
Podatek od nieruchomości 3 791
Podatek od środków transportowych 3
Razem [tys. zł.] 1 000 094

Analiza danych

W roku podatkowym 2018 wpłaciliśmy do budżetu państwa łącznie przeszło 1000 mln złotych tytułem różnych danin i podatków. LPP samego tylko CIT-u zapłaciło ponad 149 mln złotych. Dzięki tej kwocie znaleźliśmy się w top 30 płatników tego podatku w zestawieniu Ministerstwa Finansów. Ponad 613 mln złotych przeznaczyliśmy natomiast na VAT, a przeszło 131 mln złotych na cło.

Sporą pozycją były również podatki wynikające z zatrudnienia, jak ZUS pracownika i pracodawcy oraz składki zdrowotne – łącznie wyniosły one 70 mln złotych. To o ponad 10 mln złotych więcej niż rok wcześniej, bo w 2017 roku w związku z tymi zobowiązaniami Spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 60 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2018 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2018 rok 2718x2222px PL

Rok podatkowy 2017

Choć coraz intensywniej działamy na rynkach międzynarodowych i nasze brandy są na nich coraz bardziej rozpoznawalne, nie zapominamy o naszych korzeniach. Cały czas to w Polsce zapadają wszystkie kluczowe dla Spółki decyzje, a także to tu powstają projekty naszych ubrań i akcesoriów. To więc dla nas oczywiste, że firma LPP podatki płaci w Polsce.

W 2017 roku dzięki podatkom LPP zasiliło budżet państwa już po raz kolejny. I tym razem łączna kwota wpływów przewyższyła wynik ubiegłoroczny. Jako polska firma rodzinna jesteśmy z tego niezwykle dumni.

Cieszymy się, że wraz z rozwojem naszej Spółki przyczyniamy się też pośrednio do rozwoju naszego kraju dzięki zasilaniu jego budżetu różnymi daninami i podatkami. LPP chce kontynuować ten postęp i dalej wspierać Polską gospodarkę.

Poniższa tabela obrazuje nasz rok podatkowy 2017. Można w niej znaleźć szczegółowe dane odnoszące się do kwot poszczególnych zobowiązań.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku

Rok podatkowy 2017
Podatek VAT 529 929
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 41 703
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych b.d.
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 157 869
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 18 994
PFRON 590
ZUS łącznie 60 373
Podatek od nieruchomości 3 607
Podatek od środków transportowych 3
Razem [tys. zł.] 813 068

Analiza danych

W 2017 roku w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z różnych danin i podatków LPP wpłaciło do budżetu państwa łącznie 813 mln złotych. Na tę kwotę w większości składał się VAT, tytułem którego zapłaciliśmy blisko 530 mln złotych. Drugą co do wielkości pozycją było cło, które wyniosło ponad 157 mln złotych.

Ważnymi składowymi, którymi LPP zasiliło w 2017 roku budżet Polski, były też ZUS i CIT. Na te podatki LPP przeznaczyło kolejno ponad 60 mln złotych oraz przeszło 41 mln zł. Z tytułu PIT-u zapłaciliśmy natomiast blisko 19 mln złotych, a w związku z podatkiem od nieruchomości – ponad 3,6 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2017 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2017 rok 2718x2222px PL

Rok podatkowy 2016

W 2016 roku łączna kwota zapłaconych w Polsce przez LPP podatków przewyższyła wynik uzyskany w 2015 roku. Było to możliwe między innymi dzięki konsekwentnemu rozwojowi firmy nie tylko w kraju, ale i na międzynarodowych rynkach.

Model biznesowy zakładający sprzedaż ubrań, akcesoriów czy innych produktów, które powstały na bazie polskiego know-how, także poza granicami kraju, pozwala nam rosnąć w siłę. Nasz wzrost, osiągany m.in. dzięki eksportowi, przy równoczesnym płaceniu przez LPP podatków w Polsce, przekłada się więc na realne wsparcie krajowej gospodarki.

Planujemy kontynuację takiej strategii, a co za tym idzie – chcemy w kolejnych latach wspomagać krajowy budżet na jeszcze większą skalę, zasilać go jeszcze większymi kwotami.

To, jakie podatki LPP zapłaciło w 2016 roku, obrazuje poniższa tabela. Podział na kwoty wynikające z poszczególnych zobowiązań wskazuje na konkretne sumy składające się na łączny wynik.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2016 roku

Rok podatkowy 2016
Podatek VAT 488 056
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 5 692
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych b.d.
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 143 259
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 14 256
PFRON 345
ZUS łącznie 45 209
Podatek od nieruchomości 3 225
Podatek od środków transportowych 3
Razem [tys. zł.] 700 045

Analiza danych

Tytułem różnych danin i podatków LPP w roku 2016 zasiliło krajowy budżet łączną kwotą ponad 700 mln złotych. Największą pozycją w zestawieniu, która złożyła się na ten wynik, był VAT, w ramach którego zapłaciliśmy przeszło 488 mln złotych. W związku z naszą międzynarodową działalnością tytułem cła wpłaciliśmy natomiast do polskiej kasy ponad 143 mln złotych.

Na całościowy wynik opłaconych w 2016 roku przez LPP podatków złożył się także między innymi ZUS, który w postaci składek pracowników i pracodawcy, a także zdrowotnych wyniósł łącznie ponad 45 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2016 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2016 rok 2718x2222px PL

Rok podatkowy 2015

W 2015 roku suma zapłaconych przez LPP podatków w Polsce przekroczyła ponad 658 mln złotych. Taki wynik był możliwy dzięki staraniom i zaangażowaniu, które włożyliśmy w rozwój firmy nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

W 2015 roku LPP otworzyło swoją działalność na nowych rynkach zagranicznych. Rozpoczęliśmy sprzedaż naszych produktów między innymi w Egipcie i Katarze. Takie działania przełożyły się na ogólny wzrost Spółki, co z kolei przyczyniło się do zapłacenia wyższych podatków w Polsce. LPP dzięki temu w realny sposób wspiera krajową gospodarkę.

Stawiamy na ciągły rozwój i nie planujemy zwalniać tempa. Nasz dalszy wzrost pozwoli nam na to, by wpłacane do polskiego budżetu przez LPP podatki w kolejnych latach były jeszcze wyższe.

To, jak wysokie podatki LPP zapłaciło w Polsce w 2015 roku, ukazuje poniższa tabela. Rozpisane są w niej poszczególne rodzaje zobowiązań podatkowych naszej Spółki. Wszystkie podatki zostały zsumowane, aby ukazać całkowity wkład LPP do budżet państwa w tym okresie.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku

Rok podatkowy 2015
Podatek VAT 412 945
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 44 401
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych b.d.
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 149 204
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 16 871
PFRON 118
ZUS łącznie 32 303
Podatek od nieruchomości 2 954
Podatek od środków transportowych 3
Razem [tys. zł.] 658 799

Analiza danych

W 2015 roku łączna suma podatków LPP zapłaconych w Polsce wyniosła ponad 658 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się różne daniny oraz podatki. Najwyższa suma wpłynęła do budżetu państwa z tytułu VAT-u, który wyniósł ponad 412 mln złotych. Cło związane z coraz większym eksportem towarów na rynki zagraniczne wyniosło blisko 150 mln złotych. Z kolei podatek CIT opłacony przez LPP w 2015 roku wyniósł 44 mln złotych.

Nasze zobowiązania wobec budżetu to nie tylko podatki, ale także składki pracowników i pracodawcy, czyli ZUS. Wynikają one między innymi ze wzrostu zatrudnienia w LPP. Łączna wysokość wszystkich składek ZUS w 2015 roku wyniosła ponad 32 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2015 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2015 rok 2718x2222px PL

Rok podatkowy 2019

Z roku na rok nasze wpływy podatkowe rosną. Jest to wynikiem m.in. długofalowej strategii rozwoju Spółki nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Pomimo zwiększającej się rozpoznawalności naszych brandów na zagranicznych rynkach, LPP podatki płaci w Polsce.

W 2019 r. sporo energii poświęciliśmy na rozbudowę naszej sieci sprzedaży – nie tylko tej tradycyjnej, ale i internetowej. Zadebiutowaliśmy z naszymi salonami na dwóch nowych rynkach i obecnie stacjonarnie oraz online nasze produkty są dostępne już w 38 krajach.

W krajach, w których dostępne są nasze kolekcje, obserwujemy coraz silniejszą konkurencję, a także rosnące oczekiwania klientów. Cieszy nas bardzo, że pomimo dynamicznych zmian na rynku nasze marki generują przychody, które przekładają się na konkretny wkład w polską gospodarkę. Płacąc w naszym kraju podatki, LPP realnie ją wspiera.

Poniżej przedstawiamy zestawienie danych pokazujących poszczególne wpływy od nas do budżetu państwa. Tabela obrazuje kwoty odnoszące się do roku obrotowego 2019 (liczonego od 01.2019 do 01.2020).

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2019 roku

Rok podatkowy 01.2019/ 01.2020
Podatek VAT 604 754
Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 107 893
Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych 26 138
Podatek od sprzedaży detalicznej PSD b.d.
Cło 239 961
Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 24 459
PFRON 945
ZUS łącznie 88 925
Podatek od nieruchomości 4 578
Podatek od środków transportowych 4
Razem [tys. zł.] 1 097 657

Analiza danych

W roku podatkowym 2019 (liczonym do stycznia 2020 r.) tytułem różnych danin i przede wszystkim podatków LPP zasiliło krajowy budżet kwotą przekraczającą 1 miliard złotych (1 097 657 tys. złotych). To rekordowy wynik w historii firmy.

Największą pozycją jest VAT, w ramach którego wpłaciliśmy 605 mln złotych. Nasz CIT ukształtował się na poziomie niemal 108 mln złotych, a prawie 240 mln złotych trafiło od naszej spółki do krajowej kasy z tytułu cła. Ważną pozycją jest też ZUS pracowniczy, na który przeznaczyliśmy niemal 89 mln złotych. Firma LPP podatek od nieruchomości opłaciła natomiast w wysokości ponad 4,5 mln złotych.

Podatki wpłacone do budżetu państwa w 2019 roku (w tys. zł.)

lpp zrownowazony rozwoj podatki 2019 rok 2718x2222px PL