ŚWIADOMIE BUDUJEMY
ODPOWIEDZIALNE
RELACJE Z OTOCZENIEM
0t

plastiku mniej
w naszych opakowaniach
(od 2017 R.)

0%

odzieży produkowanej
w Bangladeszu
i Pakistanie zgodne
ze standardami ZDHC