DĄŻYMY
DO NEUTRALNOŚCI
KLIMATYCZNEJ
0t

plastiku mniej
w naszych opakowaniach
(od 2017 R.)

0%

odzieży produkowanej
w Bangladeszu zgodne
ze standardami ZDHC